FNV ZZP

Belastinguitstel: verlengd tot en met 31 maart

Laatste update: 8 maart 2022

Belastinguitstel: verlengd tot en met 31 maart

Het uitstel van betalingen van belastingen is verlengd tot en met 31 maart 2022.

Het betalingsuitstel geldt voor de onderstaande belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt:

  • loonheffingen
  • omzetbelasting
  • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • vennootschapsbelasting
  • kansspelbelasting
  • assurantiebelasting
  • verhuurderheffing
  • milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
  • accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.

Heb je niet eerder betalingsuitstel vanwege corona aangevraagd? Of heb je de eerder uitgestelde belastingschuld al voldaan? Dan kun je tot en met 31 maart 2022 voor de belastingen over het eerste kwartaal 2022 om uitstel vragen.

Voorlopige aanslag 2022 valt ook onder betalingsuitstel

Maak je gebruik van het betalingsuitstel? Een door jou ontvangen voorlopige aanslag 2022 voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting valt ook volledig onder het uitstel van betalingen van belastingen. De eerste vervaldatum moet wel vóór 1 april liggen. Normaal zou je de aanslag van april tot en met december in maandelijkse termijnen betalen. Nu wordt het hele bedrag van de voorlopige aanslag opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.