FNV ZZP

Voor de zomer hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid

Laatste update: 22 februari 2022

Voor de zomer hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid

Vorige week donderdag presenteerde Van Gennip, nieuwbakken minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, haar plannen op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. De arbeidsmarkt van de toekomst moet volgens Van Gennip voldoen aan de volgende drie eigenschappen: gelijkwaardige kansen voor iedereen, een solidair vangnet en (meer) werk moet (meer) lonen.

Conform het regeerakkoord, gebruikt zij het rapport van de commissie Borstlap en het SER-advies als basis voor het nieuwe arbeidsmarktbeleid.

Zzp-beleid

Als het gaat om nieuw zzp-beleid, wil Van Gennip beginnen met uitzoeken welke verschillende groepen zzp’ers er zijn en wat zij nodig hebben. “De opgave is duidelijk: de arbeidsmarkt is uit balans. Om de uitdagingen op te lossen, moeten we zaken in samenhang aanpakken”, aldus Van Gennip. Zij wil schijnconstructies aanpakken en daarbij oog houden voor de mogelijkheid om flexibel te werken.
 

Zzp’er aan tafel

Van Gennip stelt dat zzp’ers zelf moeten kunnen meepraten over het nieuwe zzp-beleid. Zij vindt dan ook dat zzp’ers een plek moeten krijgen in de Sociaal Economische Raad (SER).

Van Gennip: “Het is onze gezamenlijke taak om hier iets van te maken. Het vergt overleg met Tweede Kamerleden, sociale partners en allerlei betrokken partijen. Niet alleen de polder in Den Haag.”

De vraag is echter wel wie de zzp’ers zou moeten vertegenwoordigen. Overigens volgt hierover volgende maand een advies.

Irene van Hest – Manager FNV Zelfstandigen: 'Het is van groot belang dat zzp’ers zelf  meepraten over zzp-beleid. FNV Zelfstandigen heeft sinds vorig jaar een zetel in de SER. FNV Zelfstandigen is de grootste vereniging die direct en rechtstreeks zelfstandigen vertegenwoordigt.Een ledenstructuur is van essentieel belang, zodat zzp’ers ook daadwerkelijk inspraak hebben op het beleid. Wij doen niet aan “getrapte” vertegenwoordiging en vertegenwoordigen al helemaal geen partijen die zelf een direct commercieel belang hebben bij zelfstandigen. Wij raadplegen onze leden bij grote beslissingen die hun positie op de arbeidsmarkt rechtstreeks raken, zoals bijvoorbeeld de AOV voor zelfstandigen. Een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. De organisatiegraad onder zelfstandigen is nog laag. Wij werken er hard aan om dat te verbeteren.'

Tot slot

Diverse Tweede Kamerleden hebben specifieke vragen gesteld en suggesties gedaan over het zzp-dossier. Zo is er geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent de webmodule en gevraagd of een rechtsvermoeden van werknemerschap (suggesties SER-advies) zal worden toegepast. De minister is hier echter niet op ingegaan.

De minister komt met een breed plan voor de hervorming van de arbeidsmarkt. In april staat er een commissiedebat gepland over het arbeidsmarktbeleid. De minister heeft aangegeven dat er voor de start van het zomerreces een hoofdlijnenbrief wordt verstuurd over de arbeidsmarkt.