FNV ZZP

Zo dien je bezwaar of beroep in tegen TVL of Tozo

Laatste update: 12 januari 2022

Zo dien je bezwaar of beroep in tegen TVL of Tozo

Als je het niet eens bent met een beslissing van de RVO of je gemeente over je aanvraag of terugbetaling van TVL of Tozo kun je hiertegen bezwaar maken. Dat doe je bij de instanties die deze regelingen uitvoeren. Tegen een afwijzing van dat bezwaar kun je in beroep gaan.

Dit artikel verscheen eerder bij de KvK.

In bezwaar of beroep gaan lijkt een lastig traject, maar het kan succes hebben. De KvK heeft uitgezocht hoe bezwaar maken tegen een beslissing over toekenning precies in z'n werk gaat.

Bezwaar TVL

Wanneer maak je bezwaar?

De tijd om bezwaar te maken tegen een schriftelijke TVL-beslissing door RVO is 6 weken. Deze periode begint op de dag na de datum die in je beslisbrief staat. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast een bezwaar dat nog niet compleet is. Je krijgt daarna nog tijd om het aan te vullen. Heb je je bezwaar te laat verstuurd? Dan neemt RVO het niet in behandeling.

Hoe maak je bezwaar?

Je mag schriftelijk bezwaar maken, maar volgens RVO is digitaal bezwaar maken via het eLoket sneller en makkelijker. Kies je voor schriftelijk bezwaar, zet in je brief in ieder geval het onderwerp en de datum van het besluit waartegen je in bezwaar gaat. Vermeld ook je contactgegevens, de reden van het bezwaar en je handtekening. Je stuurt je bezwaarbrief samen met een kopie van de brief waartegen je bezwaar maakt naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Als het bezwaarschrift binnen is, krijg je een digitale of schriftelijke bevestiging. Is je bezwaarschrift niet compleet? Reageer dan toch binnen de periode die in je bericht staat. RVO zal om aanvullende informatie vragen en behandelt daarna je bezwaar verder.

Wil je bewijzen op welke datum je je bezwaar hebt verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur je bezwaarschrift aangetekend.

Wanneer krijg je reactie?

Binnen 12 weken na de datum in de brief waarin je bezwaar maakte volgt een beslissing Het kan zijn dat door drukte de reactie op het bezwaar met maximaal 6 weken wordt verlengd. Als dat zo is, laat RVO dat weten.

In beroep gaan?

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank in jouw regio. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter je geheel of gedeeltelijk gelijk geeft.
Je hebt tot en met 6 weken na de datum in de beslisbrief de tijd om in beroep te gaan. Er volgt een zitting en de rechter doet daarna schriftelijk uitspraak.

Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechter dan kun je in hoger beroep. Voor TVL kun je dan terecht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Bezwaar Tozo

Wanneer maak je bezwaar?

Je kunt binnen 6 weken nadat je het schriftelijke Tozo-besluit van je gemeente hebt ontvangen bij de gemeente bezwaar maken. Naar aanleiding van je bezwaarschrift bekijkt de gemeente het besluit opnieuw. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast alle gegevens met de mededeling dat het bezwaarschrift nog niet compleet is. Je krijgt daarna nog tijd om het aan te vullen. Heb je je bezwaarschrift te laat verstuurd aan de gemeente? Dan wordt het niet in behandeling genomen.

Hoe maak je bezwaar?

Je kunt schriftelijk of online bezwaar maken. Check hiervoor de website van je gemeente. In het schriftelijk besluit dat je hebt ontvangen, staat vaak het telefoonnummer van de afdeling van de gemeente die het besluit heeft genomen. Dit nummer kun je eerst bellen voor meer informatie. Het is mogelijk dat er een oplossing voor je probleem is, zodat het niet nodig is om bezwaar te maken.

Als je belt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van het Tozo-besluit van je gemeente blijven doorlopen tijdens je bezwaarprocedure. Het besluit, bijvoorbeeld het terugvorderen van eerder toegekende inkomensondersteuning, wordt dus niet uitgesteld.

Wil je bewijzen op welke datum je je bezwaar hebt verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur je bezwaarschrift aangetekend.

Wanneer krijg je reactie?

Je krijgt bericht binnen 12 weken na de dagtekening in de brief waarin je bezwaar maakte. De gemeente kan je tussentijds vragen om uitleg op je bezwaarschrift, dit kan op het kantoor van de gemeente zijn, maar ook telefonisch.

Beroep instellen?

Als je het niet eens bent met het besluit op je bezwaarschrift kun je binnen 6 weken in beroep gaan. Dit doe je bij de rechtbank binnen jouw regio. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter je geheel of gedeeltelijk gelijk geeft. Er volgt een zitting en de rechter doet daarna schriftelijk uitspraak.

Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechter? Ga dan binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep. Dit doe je bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Je leest in de uitspraak van de rechtbank waartegen je in hoger beroep kunt gaan.

Een bezwaarschrift schrijven

Een bezwaarschrift indienen kost niets. Dit kun je zelf doen. In de beroepsprocedures voor TVL of Tozo ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Dit mag natuurlijk wel, hieraan zijn kosten verbonden. Check of je een beroep kunt doen op ons als FNV Zelfstandigen.

Je kunt een bezwaarschrift zelf schrijven. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou in beroep te gaan. Is je vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet je deze persoon schriftelijk machtigen. Een machtiging is een document waarin je verklaart dat deze persoon voor jou tijdens het beroep mag optreden. Dit document onderteken je beiden. Je stuurt deze machtiging samen met het beroepschrift naar de rechtbank. Je schrijft een bezwaarschrift in het Nederlands. Dit zet je erin:

  • je naam, adres en administratie- of relatienummer,
  • de datum waarop je het bezwaar schrijft,
  • je telefoonnummer en e-mailadres, zodat de instantie contact met je kan opnemen,
  • de datum van het besluit en om welk besluit het gaat,
  • de reden waarom je bezwaar maakt, wat er fout is aan de beslissing en wat de juiste beslissing had moeten zijn,
  • je handtekening.

Tussentijds in problemen?

Het kan zijn dat je tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure in financiële problemen komt, waardoor je niet kunt wachten op een definitieve uitslag. Vraag dan eventueel een voorlopige voorziening aan via de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld tussentijds besluiten om terugvordering voorlopig stop te zetten tot er een definitieve uitslag is. Neem voor een voorlopige voorziening contact op met FNV Zelfstandigen (als je lid bent).
Op de pagina van het Coronaloket van de KvK vind je actuele informatie over steunmaatregelen.