FNV ZZP

FNV mist urgentie en aandacht voor de mensen en hun koopkracht

Laatste update: 14 januari 2022

Reactie FNV op coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is te weinig aandacht voor de mensen die uiteindelijk de grote ambitieuze plannen uit het akkoord moeten gaan waarmaken. Ook doet het kabinet te weinig om het probleem van achterblijvende inkomens en toenemende armoede op te lossen.

De lasten op arbeid blijven hoog en de winsten en vermogens in Nederland worden ontzien. Maar zonder het investeren in mensen, gaat de noodzakelijke omslag waar Nederland op wacht niet komen. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV vandaag in een brief aan de kamer.

Tuur Elzinga, voorzitter FNV: ‘Er is dringend een ommekeer in beleid nodig om de Nederlandse samenleving écht eerlijker, rechtvaardiger en socialer te maken. Dat zien we nog onvoldoende vertaald in maatregelen. Er is meer nodig om het vertrouwen te herstellen.’

Het begint bij de mensen

De grote uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van zorg, wonen, klimaat en digitalisering vraagt om vakmensen. Dat is niet enkel een kwestie van cheques uitschrijven zonder voorwaarden. Volgens de vakbond zijn aantrekkelijke sectoren nodig waarin mensen willen werken. Dat betekent werk met een fatsoenlijk loon en zeggenschap, genoeg collega’s en veilig werk.

Elzinga: ‘Dan gaan vooral ook jongeren weer kiezen voor de sectoren waar nu schreeuwend behoefte is aan professionals; de installateurs, de monteurs, de mensen in de zorg. Maar waar is het aanlokkelijke perspectief van het kabinet? Dat zien we niet terug. En op de cao-tafels merken we ook niet echt een PR-offensief van werkgevers om te komen werken in deze sectoren. Er liggen schrale voorstellen en is het knokken voor elke cent. Onze leden staken in de techniek en ook in bijvoorbeeld de zorg komen we maar niet tot goede afspraken. Er wordt ook geen woord gerept over de werknemers die die nieuwe, betrouwbare overheid moeten gaan waarmaken. Alle mooie plannen van het kabinet beginnen en eindigen met de mensen. Dat besef ontbreekt.’

Achterblijvende inkomens en toenemende armoede

De vakbond uit in de brief ook kritiek dat er weinig wordt gedaan aan de achterblijvende inkomens en de toenemende armoede.

Elzinga: ‘Waar Nederland echt op wacht, is een forse verhoging van het wettelijk minimumloon. De FNV wil minimaal 14 euro per uur, met behoud van de koppeling van de AOW en de uitkeringen. Dat is dé manier om mensen uit de armoede te halen. Grote groepen Nederlanders hebben inmiddels tientallen procenten achterstand opgelopen. Zuur genoeg zijn dit juist vaak die onmisbare, cruciale werkers waar Nederland niet zonder kan.’

Lasten niet op schouders werknemer en burger

Daarnaast is de FNV ontstemd dat de lasten op arbeid hoog blijven en dat de winsten en vermogens in Nederland nog steeds erg worden ontzien. Ondanks beloftes om dit aan te pakken.

Elzinga: ‘Het kabinet heeft toch weer de oren laten hangen naar grootverdieners en aandeelhouders, terwijl de koopkracht van burgers en de werknemers nauwelijks stijgt. Juist nu is het een uitgelezen kans om die scheefgroei aan te pakken en de ‘zware jongens’ aan te slaan. Dus de grote vermogens zwaarder te belasten, de ontwijkingsmogelijkheden van de directeur-grootaandeelhouder in te perken en de winstbelasting te verhogen.’

FNV reactie (brief) coalitieakkoord