FNV ZZP

Bbz – eerste kwartaal 2022

Laatste update: 7 februari 2022

Bbz – eerste kwartaal 2022

De Tozo is per 1 oktober 2021 gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De uitvoering van deze regeling is eind vorig jaar tijdelijk vereenvoudigd. De tijdelijke verruiming van de Bbz is inmiddels verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022. 

Dit betekent voor de Bbz-regeling dat tot 1 april 2022 de onderstaande wijzigingen van kracht blijven en:

  • gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren;
  • dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen;
  • en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt.

Voor de Bbz geldt een levensvatbaarheidtoets van de onderneming. De gemeente moet de levensvatbaarheid van jouw onderneming onderzoeken om te bepalen of jij in aanmerking komt voor Bbz. Hierover bestaat veel onduidelijkheid, want hoe stel je dit nou precies vast? Daar is geen exact antwoord op te geven. Kijk je naar het verleden, de periode tijdens de coronacrisis of de toekomst? Vanuit de overheid worden gemeenten aangemoedigd om ruimhartig om te gaan met deze eis en zo mogelijk de aanvraag te accepteren.

Meer weten over Bbz? Kijk dan op: https://www.krijgikbbz.nl/