FNV ZZP

Verlenging economisch steunpakket

Laatste update: 21 december 2021

Verlenging economisch steunpakket

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket.

Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Zie hier het hele bericht.

Ook na de harde lockdown die afgelopen zaterdag is aangekondigd, is er geen terugkeer van de TOZO te verwachten. Het kabinet liet al weten:

“Vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt is het niet wenselijk om in korte tijd verschillende keren van systematiek te wisselen. Verder ontbreekt bij de Tozo een toets op levensvatbaarheid van de onderneming. Het kabinet vindt het in deze fase van de pandemie van belang dat de inkomensondersteuning bij die zelfstandigen terecht komt van wie verwacht wordt dat ze na het wegvallen van de contactbeperkende maatregelen in staat zijn hun onderneming succesvol voort te zetten”.

Harde boodschap wringt

Die boodschap wringt sinds de harde boodschap van afgelopen zaterdag. Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen: 'Een levensvatbaarheidstoets terwijl je bedrijf op last van de overheid is gesloten, is ondoenlijk. Gemeenten kunnen hoogstens kijken of je bedrijf onder “normale” omstandigheden levensvatbaar is. Die normale omstandigheden hebben we inmiddels al zo lang niet meer gehad, dat ook dat moeilijk wordt. We roepen gemeenten op om zelfstandigen op een goede manier te helpen. Beperk die levensvatbaarheidstoets tot een absoluut minimum, voor veel zelfstandigen is er geen tijd om op de uitslag van zo’n toets te wachten nu de inkomsten weer volledig opdrogen.'

Meld ons je problemen

'Wij hebben in ons overleg met het ministerie van SZW besproken dat gemeenten in de geest van huidige omstandigheden moeten handelen. De meeste gemeenten doen dit gelukkig. Ondervindt jij in jouw gemeente problemen bij het aanvragen van het BBZ, meldt dit dan bij ons via communicatie.zzp@fnv.nl. Jouw input helpt ons in de gesprekken met het ministerie.