FNV ZZP

Uitslag onderzoek: 60% van de ondernemers werkte minder vanwege de coronacrisis

Laatste update: 20 december 2021

Uitslag onderzoek: 60% van de ondernemers werkte minder vanwege de coronacrisis

Afgelopen winter hebben onderzoekers van de Universiteit van Eindhoven onderzoek gedaan naar de invloed van de coronacrisis op de financiële weerbaarheid en gezondheid van ondernemers in Nederland. De uitslagen van het onderzoek zijn inmiddels bekend.

Van de 91 ondernemers die deelgenomen hebben aan dit onderzoek gaf zo’n 60% aan dat ze minder uren konden werken door de coronacrisis. Daarnaast hadden ze de helft minder opdrachten en een kwart minder bezittingen. Ook de genomen maatregelingen van de overheid hadden veel invloed op het werk (70% gaf aan hier last van te hebben). 

Financiële stress

Een gevolg van deze invloeden van de coronacrisis en de aanhoudende financiële en economische problemen van ondernemers, bleek financiële stress te zijn. Ondernemers ervaren over het algemeen financiële stress wanneer ze onzeker zijn over hun bedrijf of hun toekomstige financiële situatie. In dit geval ontstond er bij veel ondernemers financiële stress, omdat ze niet konden voldoen aan hun financiële verplichtingen en “klem” zaten door de coronacrisis. Van financiële stress is bekend dat het een aanzienlijke invloed heeft op het welzijn van ondernemers.

Logischerwijs zagen wij dat financiële middelen (bijvoorbeeld het hebben van een verzekering en het opbouwen van pensioen) ondernemers kon beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis. Ondernemers die een financiële buffer hadden aangelegd ervaarden minder financiële stress, zelfs als zij veel hinder ervaarden door de coronacrisis.

Invloed op de thuissituatie

Een groot gevolg van financiële stress is de aanzienlijke invloed op de thuissituatie van ondernemers, door bijvoorbeeld ruzies met een echtgenoot over geld gerelateerde problemen, het minder reageren op de behoeften van kinderen en minder zorgzaam zijn. Dit klopt met de spillover-hypothese, die stelt dat negatieve ervaringen binnen het ene domein (bijvoorbeeld werk) kunnen overslaan naar een ander domein (bijvoorbeeld thuis). Dit is precies wat wij zagen gebeuren bij ondernemers tijdens de coronacrisis. 

Gelukkig laten onze resultaten zien dat ondernemers zelf iets aan deze negatieve invloed kunnen doen, namelijk door naast werk ook proactief bezig te zijn met vrijetijdsactiviteiten. Door bewust afstand te nemen van je werk en je te richten op je vrijetijd wordt de negatieve invloed van financiële stress op de thuissituatie minder. Zelfs als een ondernemer veel financiële stress ervaart. 

Benieuwd hoe jij er zelf voor staat? Vul dan deze vragenlijst in. 

Aan de hand van dit onderzoek hebben de onderzoekers een workshop ontwikkeld om ondernemers te helpen financieel weerbaar en mentaal gezond te blijven. Tijdens de gratis workshop vitaal ondernemen bieden wij je handvatten aan om inzicht te krijgen in jouw onderneming en jouw welzijn als ondernemer. We focussen op de taken die jij als ondernemer uitvoert en hoe je met je tijd omgaat zodat je tijdens de huidige coronacrisis en mogelijk toekomstige crises een ​​gezond bedrijf en (werk)leven blijft behouden. 

Interesse in de workshop? Lees hier meer informatie