FNV ZZP

Online bestelling van € 140,- voor de rechter

Laatste update: 31 december 2021

Online bestelling van € 140,- voor de rechter

Online-verkopen zijn mede vanwege corona door het dak gegaan in 2021. Niet vreemd dus dat het een keer niet gaat zoals verwacht. Een bestelling, schoeisel ter waarde van een kleine € 140,-, was onderdeel van een rechtszaak.

De kwestie liet zien dat iedereen bij het bestelproces goed moet opletten en dat dat mogelijk door grote drukte er weleens bij in schiet.

 

Waar ging het om?

Bij een webshop is een bestelling gedaan voor € 139,98. Daarbij is gekozen voor betaling achteraf door de besteller. Er zijn daarbij uiteraard persoonlijke gegevens door de besteller ingevuld bij de bestelling. De webshop heeft de bestelling verwerkt en verzonden. De betalingdienst stuurt een factuur maar, zoals je al verwacht, de factuur wordt niet betaald. De vordering op de gestelde besteller is door de webshop overgedragen aan de betaaldienst en de betaaldienst gaat naar de rechter.

 

Procedure bij de rechtbank

De particulier voert verweer tegen de vordering. Hij zegt de bij de bestelling opgegeven naam niet te kennen. Ook zegt hij dat het e-mailadres waarmee de bestelling is gedaan niet zijn e-mailadres is. Verder ontkent hij dat de ingevulde naam, geboortedatum en telefoonnummer van hem zijn. Tot slot betwist hij dat het gebruikte IP-adres van hem is.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter vindt dat de betaaldienst moet bewijzen dat de gedagvaarde particulier daadwerkelijk de bestelling heeft gedaan en dat de betaaldienst onvoldoende bewijs heeft laten zien dat hij de bestelling daadwerkelijk heeft gedaan.

Uit de stukken trekt de kantonrechter de conclusie dat de betaaldienst en de webshop ervoor kiezen om via de website goederen te laten bestellen, te leveren en betaling achteraf toe te staan zonder eerst te controleren of zij met de juiste persoon van doen hebben. Dat is een manier van werken die wat de kantonrechter betreft voor rekening en risico van de betaaldienst moet blijven. De vordering van de betaaldienst wordt afgewezen. Waar de bestelling uithangt, blijft ongewis.

 

Conclusie

Webshops doen er dus verstandig aan om zoveel als mogelijk te controleren of de besteller is wie de besteller zegt dat hij/zij is. Dat neemt niet weg dat dat niet altijd zal lukken. De webshop gebruikt de betaaldienst nog steeds, mogelijk zal controle door de betaaldienst strikter worden. Als de webshop de mogelijkheid van achteraf betalen niet langer zou handhaven dan geldt nog steeds dat bij een consumentenkoop de koper ten hoogste kan worden verplicht om de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

 

 

mr. E. van Sark
procesjurist FNV Zelfstandigen