FNV ZZP

De regering presenteert het Coalitieakkoord met wel erg korte passage over zzp'ers

Laatste update: 20 december 2021

De regering presenteert het Coalitieakkoord met wel erg korte passage over zzp'ers

In het Coalitieakkoord lees je de kabinetsplannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen, de verbeteringen in de gezondheidszorg, forse investeringen in onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning, het vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Lees hier het gehele Coalitieakkoord


De belangrijkste passage voor zelfstandigen uit het Coalitieakkoord is de volgende:

Helderheid voor zelfstandigen

Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht.

Erg kort

FNV Zelfstandigen vindt de passage over zelfstandigen is in dit coalitieakkoord wel erg kort. Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen zegt: 'Het blijven algemene termen. We zien in ieder geval dat wordt teruggegrepen op het MLT advies. De webmodule blijft in stand. We lezen wederom dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt, conform de randvoorwaarden van het pensioenakkoord. Ook zien we dat de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek die al was ingezet door het vorige kabinet, wordt doorgezet. Er komt compensatie voor zelfstandigen via de arbeidskorting. Over een alternatief lezen we nog niks terug.'

Nadere invulling

'We werden door Remkes vandaag al gewaarschuwd bij de presentatie van het coalitieakkoord dat veel plannen nog om nadere invulling vragen. Dat is met de passage over zelfstandigen zeker het geval. Wij zien mogelijkheden om tot daadwerkelijk resultaat te komen. Ik ga er vanuit dat het woord “uitvoeringsproblematiek” niet in iedere zin oppopt en we nu eens gaan kijken naar wat er wél kan, en dat vervolgens ook doen.'