FNV ZZP

Zzp'er en wel of niet verplicht testen op de werkvloer?

Laatste update: 25 november 2021

Zzp'er en wel of niet verplicht testen op de werkvloer?

De FNV is tegenstander van een verplicht coronatoegangsbewijs (CTB) op de werkvloer. De invoering van het CTB op de werkvloer vormt een inbreuk op grondrechten. FNV ziet dit als een vorm van (indirecte) vaccinatiedwang. FNV is nog steeds voorstander van een zo’n hoog mogelijke vaccinatiegraad, maar wel alleen op vrijwillige basis.

De FNV heeft haar zienswijze over een mogelijk CTB per brief gedeeld met de Tweede Kamer.

Inbreuk rechten

De wet publieke gezondheid gaat over onze publieke gezondheid in Nederland. Deze wet zet andere wetgeving, zoals de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), niet opzij. Voor de veiligheid en gezondheid van werkenden blijft de Arbowet de belangrijkste wet. Deze wet gaat over de veiligheid en gezondheid op het werk. Hierin wordt bepaald welke maatregelen een werkgever/opdrachtgever moet treffen, zodat jij veilig je werk kunt uitvoeren. Daar zullen werkgevers/opdrachtgevers en de politiek zich dan ook aan moeten houden.

Het verplicht moeten laten zien van een CTB impliceert een inbreuk op de grondrechten: het recht op privacy (artikel 10 Grondwet, artikel 8 EVRM) en de lichamelijke integriteit (artikel 11 Grondwet, artikel 8 EVRM). Je moet je immers laten vaccineren of testen.

Bovendien zijn er minder ingrijpende maatregelen te bedenken zoals bijvoorbeeld thuisblijven bij klachten, afstand houden tot elkaar en goede ventilatie. De werkgever/opdrachtgever zou preventief beleid inmiddels geregeld moeten hebben op grond van de Arbowet. Oftewel, onvoldoende reden om een verplicht CTB in te voeren.

Het invoeren van het CTB op de werkplek zal vooral gevolgen hebben voor werkenden in de cruciale beroepen en zij die niet thuis kunnen of mogen werken. Zzp’ers kunnen hier de dupe van worden, omdat bijvoorbeeld opdrachten niet worden verlengd of tussentijds opgezegd. Een onwenselijke situatie.

 

Proportionaliteit

Een inbreuk op een grondrecht moet een legitiem doel hebben, noodzakelijk, effectief en proportioneel zijn en er mogen geen andere minder vergaande mogelijkheden zijn om het doel te bereiken (noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit). Als het doel is verhogen van de vaccinatiegraad dan is het verplichten van werkenden om een CTB op het werk te tonen niet noodzakelijk en niet proportioneel. Bovendien zijn er effectievere middelen om de vaccinatiegraad te verhogen. Ga met elkaar het gesprek aan. Als het doel een veilige en gezonde werkplek is, dan gelden de regels van de Arbowet. Er zal kunnen worden volstaan met de minder ingrijpende en privacy schendende maatregelen. Economische overwegingen mogen ook geen reden zijn om grondrechten aan te tasten.

 

Zelfstandigen en hun contract

Het is niet fair indien de overeenkomst van een zelfstandige wordt ontbonden, opgezegd of niet verlengd wanneer deze weigert een CTB te laten zien. Met name voor de groep zelfstandigen is het lastig om hard te maken dat op deze grond een contractverlenging er niet in zit. Mede om het recht op privacy, mede vanwege de proportionaliteit en de spagaat waar zelfstandigen in terechtkomen, is FNV Zelfstandigen van mening dat een CTB niet wenselijk is. FNV Zelfstandigen zal dit actief blijven uitdragen.

Mail ons

Ben jij zzp’er en moet jij tegen je zin een coronatoegangsbewijs laten zien op de werkvloer? Mail ons hierover op communicatie.zzp@fnv.nl