FNV ZZP

Nederland moet de zelfstandigenaftrek versneld afbouwen

Laatste update: 3 november 2021

Nederland moet de zelfstandigenaftrek versneld afbouwen

Brussel sommeert Nederland om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen, aldus Minister Hoekstra van Financiën. Dit is hem ter ore gekomen in het ‘informele circuit’. In Europa wordt momenteel gewerkt aan een Europees coronaherstelfonds.

Om aanspraak te kunnen maken op een miljardenbijdrage uit dit fonds eist Brussel dat Nederland de zelfstandigen- en hypotheekrenteaftrek versneld afbouwt. Hoekstra heeft hierover de Tweede Kamer per brief geïnformeerd. Overigens geeft de minister aan dat een besluit hierover moet worden genomen door een volgend kabinet.

 

Voorstander voor maatwerk

FNV Zelfstandigen is voorstander van maatwerk voor zelfstandigen. Daar ontbreekt het nu aan. De zelfstandigenaftrek functioneert vooral aan de basis van de arbeidsmarkt niet zoals deze is bedoeld en komt te vaak niet ten goede aan de zelfstandige zelf. De zelfstandigenaftrek wordt al afgebouwd sinds vorig jaar (€ 7.030 in 2020), tot in 2036 nog € 3.240 overblijft.

In het MLT-advies dat is uitgebracht in juni van dit jaar wordt voorgesteld om de afbouw van de zelfstandigenaftrek te combineren met andere maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren. In de plaats van de aftrek moeten fiscale faciliteiten komen voor zelfstandig ondernemers die risico’s lopen met eigen investeringen. De maatregelen moeten stapsgewijs worden doorgevoerd, zodat koopkrachtverlies onder zelfstandigen kan worden voorkomen.

 

'Er moet een passend alternatief komen'

Irene van Hest – Manager FNV Zelfstandigen: 'De eis om de zelfstandigenaftrek af te bouwen komt niet helemaal uit de lucht vallen. De zelfstandigenaftrek staat al een aantal jaren zowel in Nederland als in Brussel onder druk. Het is wel opvallend dat Hoekstra dit zo stellig brengt, terwijl het om een aanbeveling gaat vanuit Brussel.'

'FNV Zelfstandigen vindt dat er een passend alternatief moet komen. Zelfstandigen moeten worden gecompenseerd voor het uitfaseren van de zelfstandigenaftrek, en wij zijn voorstander van de introductie van fiscale faciliteiten die ten goede komen aan de zelfstandigen zelf, zodat zij ondernemersrisico’s kunnen opvangen. Wij gaan hierover in gesprek met de minister.'