FNV ZZP

KvK gaat per 1 januari woonadressen van zzp'ers en bestuurders afschermen

Laatste update: 5 oktober 2021

KvK gaat per 1 januari woonadressen van zzp'ers en bestuurders afschermen

De woonadressen van ondernemers en bestuurders zullen vanaf 1 januari volgend jaar niet zomaar meer te zien zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die hier wettelijke toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders, kunnen vanaf 2022 de woonadressen zien. Particulieren of andere bedrijven kunnen deze informatie dus niet zomaar meer opvragen. Adressen die bij de KvK als vestigingsadres zijn opgenomen, blijven wel opvraagbaar.

 

Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen: 'Dit is een mooie stap vooruit, maar voor zzp’ers zijn we er nog niet. Voor veel zelfstandigen is het bedrijfsadres namelijk tegelijk ook het woonadres. Ook na deze aanpassing blijft het dus nog steeds makkelijk om de woonadressen van veel zzp'ers te achterhalen. De privacy van zelfstandigen verdient (meer) bescherming. FNV Zelfstandigen pleit voor maatwerk waarbij zowel de transparantie als privacy wordt gewaarborgd.'

Moeilijker maken

Om de woonadressen af te kunnen schermen, gaat het kabinet het Handelsregisterbesluit 2008 en de Datavisie Handelsregister wijzigen. Het kabinet gaat de adressen afschermen om ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging moeilijker te maken. Veel zzp'ers hebben echter een woonadres dat gelijk is aan het vestigingsadres; het kabinet wil onderzoeken welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen beter te kunnen beschermen. In het geval dat het woonadres gelijk is aan het vestigingsadres, is het woonadres van een zzp'er in de praktijk alsnog opvraagbaar.

Privacy weegt zwaarder

Het kabinet startte dit voorjaar met een traject waarbij bedrijven, burgers en overheden konden aangeven hoe ze het Handelsregister gebruiken en hoe dit register invloed op ze heeft. In augustus adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens al dat de woonadressen van zzp'ers afgeschermd zouden moeten worden. Hoewel dit in strijd is met het doel van het Handelsregister, namelijk om de rechtszekerheid in het economische verkeer te verzekeren, zou privacy van zzp'ers zwaarder wegen, stelde de privacytoezichthouder destijds.