FNV ZZP

Tijdelijke lijfrente blijft voorlopig bestaan

Laatste update: 4 september 2021

Tijdelijke lijfrente blijft voorlopig bestaan

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat alle werkenden die pensioen opbouwen dit moeten doen volgens dezelfde fiscale spelregels. Dat betekent volgens minister Koolmees van SZW dat de tijdelijke lijfrente afgeschaft moest worden. Dit plan gaat niet door, meldt consumentenprogramma Radar.

Met name zzp’ers kiezen voor pensioenopbouw via een lijfrenteproduct. Velen laten die lijfrente binnen vijf jaar na hun AOW-leeftijd uitkeren, omdat dit voordeliger is. De minister wil deze tijdelijke lijfrente per 2023 afschaffen en enkel nog uitkeringen van minimaal twintig jaar tot levenslang toestaan. Het Ministerie geeft aan dat het wetsvoorstel voor het pensioenstelsel nog voor advies bij de Raad van State en toezichthouders ligt. Zij kan niet nieuwsbericht van Radar niet bevestigen of ontkennen.

Kritisch

In het Financieele Dagblad gaven pensioenaanbieders, het Verbond van Verzekeraars, financieel adviseurs en de Consumentenbond eerder al aan kritisch te zijn op het verdwijnen van de tijdelijke lijfrente. Zij verwachten namelijk dat de vraag naar lijfrentes afneemt en zzp’ers alsnog geen pensioen opbouwen.

Hoogleraar Herman Kappelle en fiscalist Bas Dieleman hebben de pensioenbouw van zzp’ers onderzocht. Zij komen onder meer tot de conclusie dat de helft van de zzp’ers onvoldoende geld beschikbaar heeft om te sparen voor hun pensioen.

Onvoldoende voor pensioen

Irene van Hest – Manager ECZ: FNV Zelfstandigen vindt het goed dat de tijdelijke lijfrente voorlopig blijft bestaan, maar we zijn er daarmee niet. Volgens de conclusie van Kappelle en Dieleman hebben veel zzp’ers onvoldoende geld om te sparen voor hun pensioen. Dit laat maar weer eens zien dat de positie van veel zzp’ers ondermaats is. Zzp’ers hebben recht op een goed pensioen, zoals ook afgesproken in het MLT-advies.