FNV ZZP

Meldplicht voor zorg-zzp'ers na invoering Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022

Laatste update: 18 oktober 2021

Meldplicht voor zorg-zzp'ers na invoering Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.

De overheid komt met de nieuwe wet om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. Hierdoor kan ook fraude beter worden opgespoord.

 

Wie moet zich melden?

Alle startende solistisch werkende zorgverleners (lees: zzp’ers in de zorg) die nieuwe jeugdhulpaanbieders zijn en alle zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze meldplicht geldt voor startende zorg-zzp’ers voordat ze beginnen met zorg verlenen. Melden nadat is gestart kan een boete opleveren.

Let op: ook sommige bestaande zorg-zzp’ers krijgen een meldplicht. Lees helemaal onderaan dit artikel wat voor jou geldt.

Heb je al een Wtzi-toelating? Dan ben je al in beeld bij IGJ en hoef jij je niet meer te melden.
Op deze website kun je nagaan of jij je ook moet melden.

Wat doet de IGJ met mijn melding?

Alle meldingen worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzameld, om zo een totaalbeeld te kunnen krijgen van alle zorgaanbieders in Nederland. De kwaliteit van zorg en jouw bedrijfsvoering kunnen door IGJ worden gecontroleerd. Jouw financiële administratie moet bij controle transparant zijn en kan worden gecontroleerd door de Nederlandse zorgautoriteit.

Waar melden?

Als je als zorg-zzp’er inschrijft in het Handelsregister van de KVK dan krijg je een uitnodiging om je aan te melden als nieuwe zorgaanbieder. Vanaf 1 januari 2022 is deze aanmelding verplicht en moet jij melden bij toetreding zorgaanbieders. Bij het aanmelden krijg je een vragenlijst op maat aangeboden, afhankelijk van welke werkzaamheden je gaat doen.

Wat betekent de Wtza voor mij?
Afhankelijk van jouw situatie, gelden er verschillende regels. Selecteer hieronder de Wtza-informatie die voor jou relevant is. Ik ben een: