FNV ZZP

Meer banen voor zelfstandigen en werknemers

Laatste update: 18 oktober 2021

Meer banen voor zelfstandigen en werknemers

Het totaal aantal banen van zelfstandigen en werknemers kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 10 897 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 262 duizend gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 133.000 hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Na de uitzonderlijke ontwikkelingen in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is het aantal banen nu nog 29.000 duizend lager dan het recordaantal van het eerste kwartaal van 2020 (10.885.000).

 

Alle banen meegeteld

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 8.554.000 banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 waren er 241.000 banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 2.343.000. Dat zijn er 20 duizend meer dan het tweede kwartaal van 2020.

Stijging

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers van het eerste op het tweede kwartaal van 2021 steeg met 124.000 tot 8.523.000. Dat is opnieuw een groeispurt, de grootste toename na de uitzonderlijke stijging in het derde kwartaal van 2020.


Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 9.000 (0,4 procent) en kwam daarmee op het hoogste punt ooit bereikt (2.333.000).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.