FNV ZZP

Coronasteunmaatregelen stoppen!

Laatste update: 18 oktober 2021

De coronasteunmaatregelen stoppen!

Het kabinet heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat de coronasteunmaatregelingen stoppen per 1 oktober 2021. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, TOZO, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Klik hier voor een kopie van de brief.

Irene van Hest – Manager ECZ: Het kabinet geeft aan dat we in een nieuwe fase zijn beland, maar ook dat de onzekerheid nog wel even zal aanblijven. FNV Zelfstandigen is teleurgesteld dat het kabinet heeft besloten om de steunmaatregelen per 1 oktober 2021 te stoppen, net nu veel zzp’ers eindelijk de crisis weer een beetje te boven komen. De financiële steun voor zzp’ers was een welkome aanvulling geweest om stabiel de crisis uit te komen.

Steunmaatregelen

Het kabinet geeft aan dat zij zich realiseert dat nog niet iedereen de coronacrisis te boven is gekomen. Mede daarom zal in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen nog van kracht zijn, zoals de aflossing van bijvoorbeeld belastingschulden en TVL-subsidies.

 

TOZO wordt stopgezet

Per 1 oktober wordt ook de TOZO stopgezet. Dit betekent dat per 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen enkel nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het kabinet verwacht per 1 oktober een verhoogde instroom in de Bbz. De toegangseisen voor de Bbz worden daarom voor één kwartaal tijdelijk aangepast. De Bbz wordt tijdelijk (vierde kwartaal 2021) vereenvoudigd op drie punten:

-        De vermogenstoets wordt buiten toepassing gelaten;

-        De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal twee maanden); en

-        Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering zal worden vastgesteld per kalendermaand.

 

Maar… per 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen – dus zoals voorheen - worden uitgevoerd.Belastingverplichtingen

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Bovendien zal de belastingschuld afgelost moeten worden. Het kabinet wil ondernemers voldoende tijd geven om op te starten. Het kabinet heeft de datum waarop begonnen moet worden met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld uitgesteld naar 1 oktober 2022. Ook heeft het kabinet de aflossingstermijn verlengd naar zestig maanden; dit betekent dat de opgebouwde schuld uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost.

 

Irene van Hest – Manager ECZ: FNV Zelfstandigen blijft vragen om meer aandacht voor de situatie van zelfstandig ondernemers die nog last hebben van de crisis. De coronamaatregelen hebben een enorme impact op veel zelfstandigen, zowel emotioneel als financieel. In sommige sectoren is de nood echt nog steeds hoog. Een structurele aanpassing in de Bbz kan niet uitblijven. FNV Zelfstandigen zal hierover in gesprek gaan met de Minister.

 

De Kamerbrief lees je via deze link.