FNV ZZP

Stakeholdersbijeenkomst ‘Werken als zelfstandige’

Laatste update: 19 augustus 2021

Stakeholdersbijeenkomst ‘Werken als zelfstandige’

Minister Koolmees en de staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief spraken met belangenorganisaties over het (politieke) beleid over zelfstandigen. Tijdens deze discussie ging het om de ruimte die er is om zelf te kiezen voor de contractvorm van werknemerschap of zelfstandige.

Wat de rol van de overheid hierin zou kunnen en moeten zijn. En hoe moet de sociale zekerheid voor zelfstandigen worden geregeld? Hieronder vertellen we je graag meer over het gesprek.

De stakeholdersbijeenkomst

Vijlbrief vindt het zelfstandigen dossier complexe materie. In het bijzonder geeft hij aan het moeilijk te vinden om te bepalen hoe er onderscheid gemaakt moet worden tussen bewust kiezen voor het ondernemerschap enerzijds en een groep die liever niet wil anderzijds. Vijlbrief samen met Koolmees wil graag de resultaten van de webmodule pilot benutten en kijken naar de criteria.

Keijzer neemt gelijk stevig stelling in. Zij wil af van zogenaamde zelfstandigen. Hierbij geeft ze aan het niet passend te vinden dat mensen kiezen voor het zzp-schap om louter financiële motieven. Keijzer: “We zijn in coronatijd tegen de harde grenzen aangelopen. Die zogenaamde zelfstandigen betaalden als eersten de rekening. En wat zie je dan, dan kijkt iedereen naar de overheid om dat op te lossen. In coronatijd kan dat. Maar dat heeft mij wel gesterkt in de opvatting dat er maatregelen nodig zijn.” Koolmees geeft aan dat een docent met bepaalde kwalitatieve vaardigheden best als zelfstandige kan werken. Keijzer spreekt haar twijfels hierover uit richting haar collega.

Koolmees spreekt over een basisvoorziening voor de AOV en meent dat er geen verdere verplichtingen moeten komen op het pensioenterrein voor zelfstandigen. Daar zijn namelijk andere regelingen zoals de AOW voor getroffen, aldus Koolmees. Keijzer vindt dat hier beter en integraal naar gekeken moet worden.

Op de agenda

De bewindspersonen gaven meermaals aan dat zij momenteel in een demissionair Kabinet zitten. Dat betekent dat enkel strikt noodzakelijke zaken mogen worden geregeld. Interessant is dan ook in hoeverre het zelfstandigen dossier nog in het vizier is van het huidige demissionaire Kabinet.

De webmodule pilot kan spoedig van startgaan. Tijdens deze zomerperiode zal de webmodule worden geëvalueerd om vervolgens in de Tweede Kamer te bespreken of deze variant kan worden toegepast of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Ook heeft Vijlbrief aangegeven dat het besluit over verlening van het handhavingsmoratorium moet worden genomen door het volgende Kabinet.

Wil jij de stakeholdersbijeenkomst terugzien? Bekijk 'm hier.