FNV ZZP

Alles over het MLT-advies voor zzp’ers

Laatste update: 19 augustus 2021

Alles over het MLT-advies voor zzp’ers

2 juni 2021 presenteerde FNV, samen met andere vakbonden- en werkgeversorganisaties een SER Middel Lange Termijn-advies; het MLT-advies. FNV Zelfstandigen is erg blij met dit advies, omdat het de positie van werkenden flink verbeterd. In dit blog gaan we dieper in op wat het MLT-advies precies inhoudt en wat dit voor jou als zzp’er kan betekenen.

Wat is het MLT-advies?

Het MLT-advies is een gezamenlijk advies van de vakbonden, werkgevers en kroonleden aan het nieuwe kabinet. Het advies is door het ledenparlement van de FNV met ruime meerderheid aangenomen en gaat over hoe de wetgeving aan te passen. Of het nieuw te vormen kabinet met dit MLT-advies aan de slag gaat en op welke manier, weten we nog niet. We weten wel, dat de politiek de adviezen ‘uit de polder’ vaak heel serieus neemt en er vaker wél iets dan niets mee doet. Alle bij de FNV aangesloten bonden en sectoren hebben meegepraat over dit advies. Ook de input van FNV Zelfstandigen is daarin meegenomen. Op die manier zorgen we ervoor dat zelfstandigen rechtstreeks meebepalen wat in het advies komt te staan als het gaat over zelfstandigen. 

 

Voorgestelde maatregelen voor zzp’ers

In algemene zin wil de SER het gebruik van schijnconstructies met zzp’ers tegengaan en tegelijkertijd de positie van echte zelfstandigen verbeteren. Daartoe moeten – volgens de SER – een aantal maatregelen genomen worden: 

 

  1.      Zelfstandigenaftrek afbouwen

Allereerst moet de zelfstandigenaftrek worden afgebouwd. Daarvoor in de plaats komen er fiscale faciliteiten voor ondernemers die risico lopen met eigen investeringen. Het koopkrachtverlies dat hierdoor zal gecompenseerd worden.

 

  1.      Verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Zzp’ers worden verplicht zich in de toekomst tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

 

  1.      Sociaal vangnet

Er komt een sociaal vangnet voor zzp’ers die te maken krijgen met bijzondere omstandigheden zoals het wegvallen van substantiële omzet. Bij de vormgeving van deze voorziening wordt gekeken naar de huidige TOZO-regeling die als gevolg van de coronacrisis is ingevoerd.

 

  1.      Pensioen voor zzp’ers

De SER gaat nog onderzoeken hoe het voor zzp’ers makkelijker kan worden gemaakt om te sparen voor hun pensioen. Dit onderzoek zal zich met name richten op:

  •       Het vergemakkelijken en uitbreiden van het aansluiten bij bedrijfstakpensioenfondsen; en
  •       Een verplichte deelname van zzp’ers in een bedrijfstakpensioenfonds; al dan niet met een opt-out mogelijkheid voor zzp’ers die het een en ander zelf willen regelen.

 

  1.      Collectief onderhandelen voor zzp’ers

Ook gaat de SER onderzoeken of en hoe het mogelijk gaat worden dat zzp’ers collectief kunnen onderhandelen met opdrachtgevers. Dit moet wel passen binnen de kaders van Europese regelgeving en ontwikkelingen op dit punt.

 

  1.      Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij tarieven lager dan €30 à €35 per uur

Partijen bij het MLT-advies hebben aangegeven dat de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt versterkt moet worden. Zowel de inkomenspositie als de sociale zekerheid van zelfstandigen verdient nu eens echte aandacht. Daarom wordt in het MLT-advies voorgesteld om met een inkomensgrens te werken. Zelfstandigen die mínder dan €30 tot €35 per uur verdienen, worden extra beschermd tegen misbruik en schijnconstructies door opdrachtgevers. 

 

Dat betekent dat je als werkende veel eerder een beroep kunt doen op de zogenaamde beschermende werking van het arbeidsrecht. Wat betekent dat nu concreet? Dat betekent dat wanneer jij door een opdrachtgever wordt ingehuurd voor een bedrag láger dan €30 - €35 per uur, een opdrachtgever veel minder snel van de ene op de andere dag afscheid van je kan nemen, of kan afzien van doorbetaling bij ziekte. Als werkende kun je namelijk veel makkelijker een arbeidsovereenkomst claimen, met de daarbij behorende bescherming.

 

Word lid en bepaal mee!

Het advies is door het ledenparlement van de FNV met ruime meerderheid aangenomen. Ben je benieuwd hoe zelfstandigen uit verschillende sectoren en met heel verschillende beroepen aankijken tegen dit advies? Download dan vooral de brochure: ‘Het MLT-advies voor zzp’ers’. Voor al deze zelfstandigen geldt dat zij als lid van de FNV hun stem kunnen laten horen. Word lid en bepaal mee!

Via onderstaande button download je onze brochure met alle info over het MLT-advies.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Dan hebben we in ons Leden Kenniscentrum al onze brochures overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

 

MLT-advies