FNV ZZP

Uitstel invoering Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

Laatste update: 19 augustus 2021

Uitstel invoering Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

In 2019 is het pensioenakkoord gesloten tussen sociale partners en het kabinet. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken, minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en een nieuw pensioenstelsel waarbij de sterke punten zoals collectiviteit en solidariteit worden behouden en pensioen persoonlijker wordt en rendementen sneller dan nu kunnen worden uitgekeerd.

De eerste twee onderwerpen zijn al in wetgeving omgezet. De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn vorig jaar in een Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Op dit Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen mocht iedereen reageren. Dat is ook massaal gedaan. Het zorgvuldig verwerken van deze reacties kost meer tijd dan vooraf bedacht. Daarom heeft minister Koolmees in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat de invoering van de wet vertraging oploopt. De minister heeft daarbij aangegeven dat een invoering uiterlijk 1 januari 2023 realistisch is. In het wetsvoorstel Toekomst Pensioen staan ook voorstellen over experimenten voor aansluiting van zzp’ers. Dit voorstel kan ook eerder ingaan als de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer rond is.

 

Zzp-experimenten

In de zomer van 2019 is een nieuw pensioenakkoord gesloten waarin dus ook afspraken zijn opgenomen over een goed pensioen voor zelfstandigen. Er zijn geen verplichtingen voor een pensioen voor zelfstandigen afgesproken. Wat wel is afgesproken is dat je als zzp’er toegang krijgt tot pensioenfondsen. FNV Zelfstandigen zit aan de overlegtafel van de pensioenexperimenten voor zelfstandigen. FNV Zelfstandigen kan ook collectieve pensioenafspraken maken en daar gaat FNV Zelfstandigen vanzelfsprekend haar best voor doen. 

 

De experimenteerbepaling biedt ruimte voor een vrijwillige aansluiting van zelfstandigen bij een pensioenregeling in de tweede pijler. Enkele uitzonderingen daargelaten, nemen zzp’ers niet verplicht deel aan een pensioenregeling. Voor veel zelfstandigen is het nu niet mogelijk om pensioen te sparen in de zogenaamde tweede pijler. Wel zijn er diverse producten in de derde pijler (lijfrente), waar zelfstandigen aan deel kunnen nemen. Het merendeel bepaalt zelf of zij naast de AOW straks nog een aanvullende oudedagsvoorziening wensen op te bouwen. Enkele zzp’ers zetten de pensioenregeling van de voormalig werkgever al dan niet beperkt in tijd vrijwillig voort, maar veruit de meeste zelfstandigen maken van die mogelijkheid geen gebruik.

Verschil met werknemers

FNV Zelfstandigen onderstreept dat voldoende pensioenopbouw alleen tot stand komt als dat standaard zo is geregeld. Het verschil met werknemers die hun leven lang pensioen hebben opgebouwd, is dan ook erg groot. Daarmee creëren we op termijn inkomensongelijkheid. Daarom wil FNV Zelfstandigen dat het mogelijk wordt om als zelfstandige een goed pensioen op te bouwen. 

Er is inmiddels ook al een belangrijke stap gezet ten behoeve van de in het pensioenakkoord opgenomen afspraak dat zelfstandigen ook bij een pensioenfonds moeten kunnen sparen. Het kabinet heeft aangekondigd in de zomer van 2021 te komen met experimenteerwetgeving. Na deze wetgeving wordt het mogelijk op pilots te doen met pensioen voor zelfstandigen. Deze pilots worden op dit moment voorbereid. FNV Zelfstandigen zit aan de overlegtafel van de pensioenexperimenten voor zelfstandigen en volgt dit proces op nauwlettend. 

 

Workshop “Hoe zit dat nou: ZZP-pensioen?”

Ben jij benieuwd of jij je pensioenvoorziening goed hebt geregeld? Of wil je juist iets gaan regelen voor je pensioen? Op 23 juni 2021 organiseert FNV Zelfstandigen voor haar leden de workshop “Hoe zit dat nou: ZZP-pensioen?”. Ben jij lid van FNV Zelfstandigen? Geef je dan hier op voor de workshop. Alleen leden van FNV kunnen deelnemen aan de workshop. Ben je nog geen lid? 

Meld je nu direct online aan en maak de eerste 4 maanden voordelig kennis met FNV voor € 25,-.