FNV ZZP

Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Laatste update: 19 augustus 2021

Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Het Kabinet heeft in haar brief van 27 mei jl. aangekondigd dat zij de coronasteunmaatregelen zal verlengen. Het Kabinet verwacht hiermee ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Klik hier voor de brief van het Kabinet.
Een korte toelichting op mogelijke steunmaatregelen: TVL, TOZO en TONK.

TVL

Het Kabinet is van plan om de TVL-regeling ook in het derde kwartaal van 2021 van toepassing te verklaren. Ondernemers hebben voor de TVL de keuzen uit twee referentieperioden. Meer weten over de TVL? Klik dan hier.

 

TOZO-5

Het Kabinet verlengt ook de TOZO-regeling tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Het Kabinet geeft aan dat TOZO-5 een meer activerend karakter zal krijgen, zodat zelfstandigen meer toekomstperspectief wordt geboden. Hiermee bedoelt het Kabinet het volgende. Een groot deel van de zelfstandigen, zal zodra de corona beperkende maatregelen zijn opgeheven, weer als vanouds de werkzaamheden kunnen op pakken. Voor sommige ondernemers zal gelden dat de nieuwe situatie blijvend anders is. Deze ondernemers hebben mogelijk baat bij extra activering of ondersteuning vanuit de gemeente. Die ondersteuning die gemeenten hierbij kunnen bieden ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden. Gemeenten kunnen hier mogelijk nadere vragen over stellen bij de TOZO-aanvraag.

 

In lijn met het activerende beleid is de terugbetaling van de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal met een half jaar verruimd naar 1 januari 2022. Tot dat moment wordt er géén rente in rekening gebracht. Daarnaast is de looptijd verruimd naar 60 maanden (voorheen 42 maanden). Meer weten over de TOZO? Klik dan hier.

 

TONK

Het Kabinet heeft aangegeven dat de TONK-regeling ook over Q3 2021 kan worden aangevraagd. De TONK is bedoeld voor huishoudens – niet specifiek beperkt tot zelfstandigen - die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.

 

De TONK-regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. De gemeente kent hierbij een ruime beleidsvrijheid met betrekking tot de voorwaarden. Minister Koolmees heeft gemeenten opgeroepen om ruimhartig te zijn bij het toekennen van de regeling. Deze oproep houdt ook in dat sommige gemeenten opnieuw de reeds ingediende TONK-aanvragen zullen beoordelen. Wil jij meer weten over de TONK-regeling? Klik dan hier.