FNV ZZP

TOZO 4 komt eraan!

Laatste update: 19 augustus 2021

TOZO 4 komt eraan!

Je kunt vanaf 1 april 2021 een steunpakket van TOZO 4 aanvragen. Deze regeling loopt tot uiterlijk 1 juli 2021. Voor TOZO 4 gelden dezelfde regels als voor TOZO 3. In TOZO 4 geldt dus geen vermogenstoets, maar wel een partnerinkomenstoets.

Bij TOZO 4 is terugwerkende kracht mogelijk tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, maar niet eerder dan 1 april 2021. Let op dat je TOZO 4 apart moet aanvragen, ook als je al een TOZO 3-uitkering ontvangt.

De uitbetaalde TOZO 4-uitkering is inkomen dat je moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

 

Ga naar de speciale coronapagina