FNV ZZP

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Feitelijke activiteiten versus de reeds bekende SBI code

Laatste update: 19 augustus 2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Feitelijke activiteiten versus de reeds bekende SBI code

De TVL-subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een ondernemer dient bij de start van de onderneming een omschrijving te geven van de bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten worden door de KvK van een SBI-code voorzien.

De TVL-subsidie wordt vastgesteld op basis van de SBI-code (dus de activiteiten) van een ondernemer, zoals bekend in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) per 15 maart 2020. Als hoofdregel sluit de RVO aan bij de hoofd- en nevenactiviteiten van de onderneming. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

FNV Zelfstandigen heeft meermaals aangekaart dat veel bij zzp’ers de bedrijfsactiviteiten gedurende het jaar kunnen variëren in vorm en omvang. Met een verkeerde omschrijving in het handelsregister krijgen zij mogelijk te weinig TVL-subsidie.

De Staatssecretaris heeft gehoor gegeven aan deze oproep en is bereid om de regeling aan te passen per Q1 2021. Ondernemers die feitelijk andere activiteiten uitoefenden dan bekend in het handelsregister op 15 maart 2020, kunnen de TVL aanvragen op basis van hun feitelijke activiteiten. De RVO zal deze aanvraag beoordelen.

De aanpassing moet formeel nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit zal naar verwachting geen bezwaren opleveren. De Staatssecretaris hoopt dat deze wijziging kan worden meegenomen in de TVL-aanvraag over Q2 2021, maar kan dit niet garanderen. Wel is duidelijk dat de aanvraag met terugwerkende kracht tot en met Q1 2021 kan worden aangevraagd. Wil jij meer weten over de TVL? Kijk dan eens op de site van de RVO.