FNV ZZP

Let op: de TOZO 1-uitkering wordt ook fiscaal belast bij je partner

Laatste update: 19 augustus 2021

Let op: de TOZO 1-uitkering wordt ook fiscaal belast bij je partner

Het is weer tijd om aangifte inkomstenbelasting over 2020 te doen. Heb jij een TOZO 1-uitkering ontvangen voor partners, dan telt de uitkering mee als fiscaal inkomen voor jou én je partner.

Over de Tozo-uitkering moet loonbelasting worden afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor je per saldo netto meer uitkering overhoudt. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van je inkomen. Oftewel: Als je inkomen stijgt, dan daalt je heffingskorting. Jouw werkgever en/of uitkeringsinstanties houden doorgaans rekening met de heffingskorting en keren jou het bijbehorende bedrag netto uit. Maar als er te weinig loonbelasting is ingehouden, dan moet je achteraf het verschil alsnog bijbetalen. Immers, je hebt eerder teveel ontvangen. Deze correctie vindt dan plaats in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

 

Onverwachte tegenvaller 

Bij de aanvraag van de TOZO 1-uitkering vond er geen partnertoets plaats. Dat betekent dus dat er bij het toekennen van de uitkering geen rekening gehouden werd met het inkomen van je partner. Ook niet als de uitkering voor partners werd aangevraagd. Als jij of je partner in de periode dat je de Tozo-uitkering ontving in 2020 óók in loondienst werkte, kan het zijn dat je nu wordt geconfronteerd met een lagere teruggaaf of een hogere naheffing, dan je vooraf had verwacht. De Tozo-1 uitkering voor partners wordt namelijk voor de helft bij jou en voor de helft bij het inkomen van jouw partner opgeteld. Bij de Tozo 1-uitkering hoefde geen rekening te worden gehouden met het inkomen van je partner. Voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden. Dat leidt bij veel huishoudens tot een onverwachte tegenvaller.

 

Betere informatievoorziening

Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen: “Veel huishoudens hebben niet doorgehad dat de TOZO 1-uitkering voor partners bij beide partners fiscaal wordt belast. Hierdoor worden de aanvragers en hun partners mogelijk geconfronteerd met een naheffing inkomstenbelasting. FNV Zelfstandigen roept gemeenten op om een betere informatievoorziening. De aanvragers hadden hierop gewezen moeten worden.“

 

Uitstel

 

Bij de inkomstenbelasting over 2020 geef je je inkomsten over het afgelopen jaar op, ook de ontvangen Tozo-uitkeringen. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent vervolgens hoeveel de algemene heffingskorting van jou en je partner is en hoeveel je nog terugkrijgt of moet terugbetalen. Let op de aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 mei 2021 zijn ingediend. Lukt dit je niet, vraag dan op tijd uitstel aan bij de Belastingdienst.