FNV ZZP

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen moeilijk uitvoerbaar voor uitvoeringsinstanties

Laatste update: 19 augustus 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen moeilijk uitvoerbaar voor uitvoeringsinstanties

In een brief van afgelopen vrijdag gaf Minister Koolmees een update over de uitwerking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het voorstel van de Stichting van de Arbeid, “Keuze voor Zekerheid” wordt momenteel verder uitgewerkt met betrokkenheid van diverse partijen.

Uitvoeringsinstanties hebben laten weten dat zij het Stichtingsvoorstel moeilijk uitvoerbaar vinden. Koolmees is daarom van plan een andere aanvliegroute te kiezen. Een nieuw startpunt, wel met als doel om zoveel mogelijk toe te werken naar het Stichtingsvoorstel.

 

Wat is het Stichtingsvoorstel ook alweer?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is een afspraak uit het pensioenakkoord. De Stichting van de Arbeid heeft vervolgens een advies gegeven over hoe de arbeidsongeschiktheidsverzekering er uit zou kunnen zien. Het voorstel, “Keuze voor Zekerheid” gaat uit van een standaardverzekering met verschillende keuzemogelijkheden. De minister heeft dit voorstel overgenomen en opdracht gegeven het verder uit te werken.

 

Waar lopen uitvoeringsinstanties tegen aan?

Volgens de Belastingdienst is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hen te ingewikkeld om uit te voeren. Juist de keuzemogelijkheden die in het Stichtingsvoorstel zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid je alternatief te verzekeren en de keuze in wachttijd, maken het voorstel volgens de Belastingdienst voor hem onuitvoerbaar.

 

Andere aanvliegroute

Koolmees geeft in de brief aan dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering onverminderd belangrijk blijft en hij daarom wil kijken naar de opties die er volgens uitvoeringsinstanties wél zijn. Hij kiest met andere woorden voor een andere aanvliegroute. Koolmees wil een variant onderzoeken die de Belastingdienst wél kan uitvoeren en vervolgens toewerken naar een verzekering die zoveel mogelijk aansluit bij het Stichtingsadvies. In die variant is echter geen sprake van keuzemogelijkheden en is de doelgroep deels een andere dan in het Stichtingsadvies is opgenomen.   

 

Wat vindt FNV Zelfstandigen?

Allereerst valt ons steeds meer op – we zien het recent ook weer bij de steunmaatregelen – dat uitvoeringsperikelen steeds vaker het beleid lijken te bepalen. Wat ons betreft wordt het beleid gemaakt en wordt vervolgens gezorgd dat het beleid wordt uitgevoerd door uitvoeringsinstanties. Als er maar voldoende prioriteit aan dit Stichtingsvoorstel wordt gegeven, dan is dit voorstel uit te voeren. Wij zijn dus zeker niet van plan om dit voorstel zomaar op te geven en werken er hard aan om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering te realiseren voor zelfstandigen. De verzekering moet passen bij de doelgroep, en dat is dus niet “one size fits all.” De keuzemogelijkheden passen juist goed bij deze doelgroep.

 

Wij houden vinger aan de pols!

FNV Zelfstandigen maakt onderdeel uit van de groep die deze verzekering moet uitwerken. Wij blijven hameren op het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die past bij de doelgroep. Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat uitvoeringsinstanties nu bepalen hoe die verzekering er uit komt te zien, dat de keuzemogelijkheden zonder pardon verdwijnen en een groep werkenden onverzekerd blijft. Daar komt bij: iedere verzekering die in het leven wordt geroepen kost tijd en kent haar uitdagingen, daar is dit voorstel dus geen uitzondering op.

 

Houd onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom dit onderwerp!

De hele brief lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/26/kamerbrief-hoofdlijnen-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zelfstandigen