FNV ZZP

Politieke standpunten over de AOV voor zzp’ers

Laatste update: 19 augustus 2021

Politieke standpunten over de AOV voor zzp’ers

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 staan voor de deur. Woensdag 17 maart is het aan jou om te stemmen op een politieke partij. Voor jou als zzp’er is het belangrijk om je goed te verdiepen in de standpunten en belangrijke onderwerpen rondom ondernemerschap.

 Afgelopen kabinetsperiode stonden thema’s rondom zelfstandigheid al regelmatig in de belangstelling. In dit blog gaan we dieper in op het onderwerp arbeidsongeschiktheidsverzekering en welke standpunten de politieke partijen met twee of meer zetels innemen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering; wat houdt het in?

Werknemers zijn automatisch via hun werkgever verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Je bent dus verzekerd voor een kort durende arbeidsongeschiktheid, wanneer je er bijvoorbeeld een paar dagen uitligt wegens griep. Je bent dan ook verzekerd voor langdurige of zelf permanente arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers hebben niet automatisch zo’n verzekering. Wel kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een private verzekeraar. Een groot deel van de zzp’ers doet dit nu nog niet. Veel tegenargumenten die jij misschien ook ervaart: het is te duur, het is niet nodig of je hebt bijvoorbeeld argwaan tegen verzekeraars. Niet zo gek dus, dat dit een veel besproken onderwerpen is binnen de politiek.

 

De verschillende standpunten van de politieke partijen met twee of meer zetels

VVD

De VVD staat voor een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Door deze verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag.

  •       Opt-out voor zzp’ers: Een uitzondering op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die een private arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en voor de agrarische sector en zij die met een klein inkomen (bij)verdienen, bijvoorbeeld door naast hun baan een kleine webwinkel te runnen.
  •       Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen als via individuele (verzekerings-)producten. Zelfstandigen krijgen hierbij de mogelijkheid tussentijds een deel van hun pensioen op te nemen voor scholing.
  •       Scherper onderscheid tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Er komt voor zzp’ers een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek, naast werknemers. Minimale eisen voor het zzp-schap zijn dat iemand zelf beslist over het aannemen of weigeren van opdrachten en zijn eigen tarieven kan vaststellen. Hierdoor is de beoordeling of iemand een echte zzp’er is objectiever en voorspelbaarder en minder afhankelijk van interpretatie.
  •       Aanpakken van schijnconstructies. Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de belastingdienst. Door het wettelijke onderscheid tussen zzp’ers en werknemers te verhelderen, kan de belastingdienst weer actief handhaven. Ook zijn deze werkgevers verplicht om schijn-zzp’ers weer in dienst te nemen.

 

PvdA

PvdA is van mening dat werkenden verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid opbouwen, vanaf de eerste werkdag. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslag en voor de oude dag.

 

PVV

De PVV staat voor betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zzp’ers.

 

SP

De SP staat voor betere sociale zekerheid voor zzp’ers: recht op een goed pensioen, collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Alle zzp’ers en overige werknemers met onzeker contract krijgen meer zekerheid.

 

CDA

CDA is van mening dat tienduizenden zelfstandigen en werkenden met een flexibel contract fungeerden als een stootkussen dat de klappen van de crisis moest opvangen. Zij verloren van de ene op de andere dag hun opdrachten en hun inkomsten. Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen.

 

D66

Bij D66 vinden ze dat mensen zelf moeten bepalen hoe zij hun werkende leven inrichten; als werknemer, zelfstandige of als werkgever. In de praktijk zijn zij echter grote verschillen tussen de verschillende arbeidsrelaties. Dat leidt tot problemen als schijnzelfstandigheid of oneerlijke concurrentie. Zij verkleinen daarom de verschillen in de fiscaliteit en de sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk. Hierdoor wordt de aard van het werk bepalend voor de vorm van de arbeidsrelatie, in plaats van de kosten. Ook zorgt dit voor minder druk op de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie, waardoor de keuze van de werkende in welke arbeidsrelatie hij wil werken meer centraal kan staan. Zij zijn voor de invoering van een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering waaraan alle werkenden deelnemen.

 

GroenLinks

GroenLinks staat voor een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zelfstandigen kunnen zich daar bovenop vrijwillig bijverzekeren bij dezelfde publieke instantie die de basisvoorziening verstrekt.

 

PvdD

De PvdD vindt dat het voor zzp’ers eenvoudiger moet worden om vrijwillig te sparen voor pensioen of om zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

 

FvD

De FvD vindt dat je zzp’ers niet moet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

 

Stemmen als zzp’er: zo helpen we je daarbij

Naast de standpunten over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn er nog meer punten in de verkiezingsprogramma’s opgenomen die belangrijk zijn voor jou als zzp’er. Het is van belang dat jij je goed verdiept in de verschillende standpunten zodat jij een weloverwogen keuze maakt. Bekijk daarom vooral onze handig stemwijzer met een overzicht van politieke standpunten over belangrijke onderwerpen rondom zelfstandigheid of download de uitgebreide FNV Zelfstandigen verkiezingswijzer!

Download de brochure

 

Download de brochure