FNV ZZP

FNV Zelfstandigen pleit met succes voor verlaging minimum drempel TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Laatste update: 19 augustus 2021

FNV Zelfstandigen pleit met succes voor verlaging minimum drempel Tegemoetkoming Vaste Lasten

Een Kamermeerderheid heeft aangegeven dat zij bereid is om de drempel van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verlagen naar € 1.500 per kwartaal. Voorheen was dit € 3.000 euro per kwartaal, een bedrag waar veel ondernemers niet aan komen. Door deze verlaging maken veel meer zelfstandigen aanspraak op overheidssteun.

FNV Zelfstandigen meent dat zelfstandigen bij de financiële coronamaatregelen te vaak tussen wal en schip vallen en daarmee onterecht tot een vergeten groep horen. FNV Zelfstandigen vraagt daarom om meer aandacht voor de situatie van zelfstandig ondernemers in nood. De coronamaatregelen hebben een enorm impact op veel zelfstandigen, zowel emotioneel als financieel. Het water staat veel zelfstandigen aan de lippen. Immers, veel zelfstandigen kunnen hun werk niet of nauwelijks meer uitoefenen door de maatregelen. FNV Zelfstandigen heeft daarom gepleit voor meer maatwerk, een drempel in de partnertoets bij de TOZO van € 1.500 en verzocht om de minimumdrempel van de TVL te verlagen. Die TVL wordt nu aangepast. De eis van € 3.000 aan vaste lasten wordt voor Q1 2021 nu omlaag gebracht naar € 1.500.

Meer financiële ademruimte voor zzp'ers

Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen: 'De verlaging van de vaste lasten grens naar € 1.500 leidt er toe dat meer zelfstandigen gebruik kunnen maken de TVL-regeling en zo iets meer financiële ademruimte krijgen in deze toch al moeilijke tijd. De verlaging sluit beter aan bij de financiële situatie van zelfstandigen.'

De TVL is beschikbaar voor ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van KVK. De TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Bovendien is voor een paar specifieke sectoren is er extra steun. De eis van minstens één vestiging op een ander adres dan het privéadres, of anders een kantoor aan huis met eigen opvang en voorzieningen is nog steeds geldig. 

 

Reactie Europese Commissie

Met het oog op verboden staatssteun moet de drempelverlaging nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Medio maart 2021 wordt er een reactie van de Europese Commissie verwacht. De TVL-aanvraag over Q1 2021 door ondernemers met minimaal € 1.500 aan vaste lasten kan wel alvast worden ingediend. De aanvraag wordt in behandeling genomen als de Europese Commissie haar fiat geeft. Overigens is het de verwachting dat de verlaging niet op bezwaren zal stuiten van Europese Commissie. De TVL-aanvraag over Q1 2021 kan tot 30 april 2021, 17:00 uur worden aangevraagd via de de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland