FNV ZZP

De noodmaatregel TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Laatste update: 19 augustus 2021

De noodmaatregel TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt wanneer andere regelingen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

 

Is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten iets voor mij?

Diverse huishoudens zien door de coronacrisis het gezinsinkomen teruglopen, terwijl de vaste lasten gelijk blijven. Daarom stelt het kabinet de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (“TONK”) beschikbaar. Voor een TONK-aanvraag kan je bij jouw woongemeente terecht. De precieze criteria van deze regeling kunnen per gemeente verschillen. Hieronder informeren wij je of je in aanmerking komt voor de TONK.

 

Wat, voor wie en hoeveel is de TONK?

De TONK is bedoeld voor ieder huishouden dat door de coronacrisis te maken heeft met een terugval in het gezinsinkomen en daardoor de noodzakelijke kosten (even) niet meer kan betalen. De TONK geldt dus voor zowel ondernemers als niet-ondernemers. Iedere gemeente bepaalt zelf welke kosten “noodzakelijk” zijn en in aanmerking komen voor een TONK-uitkering. De TONK is vooral bedoeld voor de woonlasten, zoals de hypotheekkosten, de huur, gas, water en licht etc. Daarnaast komen mogelijk ook andere kosten in aanmerking voor een TONK-uitkering. Het toekennen van de TONK is een gemeentelijke taak. Gemeenten kunnen hierin eigen keuzes maken.

 

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van de persoonlijke situatie. Jouw woongemeente stelt vast of je onvoldoende draagkracht hebt om zelf de noodzakelijke kosten te kunnen betalen. Hierbij kijkt de gemeente of er sprake is van een terugval in het gezinsinkomen, waardoor de vaste lasten niet meer kunnen worden voldaan. De gemeente kijkt naar het direct beschikbare privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is onder meer contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten. Je kunt ook in aanmerking komen voor de TONK als je vanaf 2020 al WW, bijstand of TOZO hebt ontvangen en onvoldoende inkomen hebt voor de noodzakelijke kosten. De TONK hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij de ontvanger snel weer over voldoende financiële middelen zal beschikken.

 

Voorwaarden TONK

Om in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

-        Je bent ouder dan 18 jaar;

-        Je hebt verlies aan inkomen door de coronamaatregelen;

-        Je kunt de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en/of jouw vermogen betalen; en

-        Andere regelingen bieden geen of onvoldoende soelaas.

 

Hoe en wanneer vraag je de TONK aan?

De TONK geldt voor 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 én kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De gemeente stelt vast of je recht hebt op de TONK. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en zullen eigen keuzes maken bij het toepassen van de TONK. Het kan zijn dat jouw gemeente een totaalbedrag uitkeert of juist kiest voor een periodieke uitkering. Een tussentijdse wijziging in jouw persoonlijke situatie kan impact hebben op de TONK-uitkering, informeer daarom tijdig je gemeente.

Naar verwachting kan je de TONK vanaf 1 maart 2021 aanvragen via de website van je woongemeente. Sommige gemeenten hebben iets meer tijd nodig om de implementatie te voltooien. Houd daarom de website van je woongemeente goed in de gaten. Denk je aanspraak te kunnen maken op de TONK? Noteer dan 1 maart alvast in je agenda!

 

FAQ's over de TONK

 

Hoe hoog wordt mijn TONK-uitkering?

Dat is afhankelijk van jouw persoonlijke (gezins)situatie en de aanvullende beleidsregels van jouw woongemeente. De gemeente zal vaststellen of het inkomen is teruggelopen door de coronacrisis en je daardoor niet meer je vaste lasten (met name woonlasten) kunt betalen. Het bedrag hangt af van jouw situatie en de beleidsregels van de gemeente.

 

Geldt een TONK-uitkering ook voor niet-ondernemers?

Ja, iedereen kan aanspraak maken op een TONK-uitkering. Het maakt daarbij niet uit of je ondernemer bent of juist niet. Relevant is om te bepalen of het inkomen als gevolg van de coronacrisis is teruggevallen en je daardoor niet langer de noodzakelijke (vaste) lasten kunt betalen.

 

Mijn persoonlijke situatie verandert, wanneer moet ik mijn gemeente informeren?

Zo snel mogelijk, dit kan namelijk effect hebben op de (hoogte) van de TONK-uitkering.

 

Telt het inkomen van mijn partner mee?

Ja, als het inkomen van je partner onderdeel vormt van het gezinsinkomen. De TONK is niet zozeer bedoeld om het inkomen aan te vullen, maar om ondersteuning te bieden in de noodzakelijke (vaste) kosten. Bij de TONK wordt daarom gekeken naar de resterende draagkracht. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf nog kan betalen.

 

Welke kosten vallen onder de TONK?

De gemeente bepaalt, in haar beleidsregels over de TONK, welke kosten als noodzakelijk worden bestempeld. De focus ligt hierbij op de woonkosten.

 

Ik krijg al TOZO, WW of bijstand, heb ik nog recht op TONK?

Dat kan, als de hoogte van de uitkering die al wordt ontvangen onvoldoende is om de noodzakelijke (vaste) kosten te betalen. Dit hangt mede af van de gemeentelijke beleidsregels.