FNV ZZP

Correctie bericht: Ook NOW voor sekswerkers

Laatste update: 19 augustus 2021

Correctie bericht: Ook NOW voor sekswerkers

Helaas is onze berichtgeving over dat sekswerkers mogelijk ook recht op NOW hebben via de opting-in situatie bij fictief dienstverband niet juist. NOW blijkt voor sekswerkers toch uitgesloten te zijn.

Hierover zijn in juli vorig jaar kamervragen gesteld, waarbij is bepaald dat sekswerkers die werken via opting in zijn uitgesloten van NOW. De verwarring is ontstaan doordat de groep sekswerkers die voor een exploitant werken, staan genoemd bij de fictieve dienstverbanden. 


Echter bij opting-in worden geen werknemerspremies afgedragen en is deze groep uitgesloten van NOW, omdat deze is gekoppeld aan de werknemerspremieplicht.

Het blijft wel heel bezwaarlijk dat deze groep werkenden nu geen aanspraak kan maken op de Corona ondersteuningsregelingen.