FNV ZZP

Consultatiewet Toekomst pensioenen

Laatste update: 26 februari 2021

Consultatiewet Toekomst pensioenen

Zelfstandigen zijn een belangrijke grote groep werkenden in Nederland geworden. FNV Zelfstandigen vindt dat ook zelfstandigen moeten (kunnen) sparen voor hun pensioen. Dat is belangrijk zodat ze na hun werkzame leven een reëel besteedbaar inkomen behouden.

De AOW is meestal niet voldoende, en we weten uit onderzoek dat de meeste zelfstandigen onvoldoende aanvullend pensioen opbouwen om verschillende redenen. Wij willen daarom dat er structurele keuzes worden gemaakt als het gaat om de opbouw van pensioen door zelfstandigen. Daarom is het van belang dat er experimenten plaatsvinden waarbij zelfstandigen toegang krijgen tot de tweede pijler (pensioenfondsen).

 

FNV Zelfstandigen wil graag experimenten doen met enkele pensioenfondsen om zelfstandigen in de tweede pijler pensioen te laten sparen. De gesprekken hierover met verschillende pensioenfondsen zijn in volle gang. Om de experimenten uit te voeren is experimenteerwetgeving nodig. Die experimenteerwetgeving is nu onderdeel geworden van de veel bredere Wet Toekomst Pensioenen. Dat was voor ons niet nodig geweest, de experimenten dreigen daarmee vertraging op te lopen. Daar komt bij dat de wetgeving die deze experimenten verder mogelijk moet gaan maken op dit moment niet aan lijkt te sluiten bij de wensen van zelfstandigen om te willen deelnemen. Een belangrijk element bij de experimenten, auto-enrollment met opt out (anders gezegd: je doet automatisch mee tenzij je uitstapt) is geen onderdeel geworden in de voorgestelde teksten. Wij weten uit ervaringen in andere landen dat een dergelijk systeem goed werkt.  FNV Zelfstandigen vindt het daarom belangrijk dat de regelgeving aan gaat sluiten bij de wensen van zelfstandigen zodat zij ook bij pensioenfondsen kunnen gaan sparen.

 

Lees hier ook de reactie van onze sectorraadsvoorzitter, Leontine Bijleveld

De FNV heeft samen met CNV een brief geschreven aan minister Koolmees en aandacht gevraagd voor de experimenten. Houd onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen op dit onderwerp.