FNV ZZP

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Laatste update: 19 augustus 2021

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft vandaag laten weten het steunpakket voor banen en economie fors uit te breiden. Hoewel het vaccineren is gestart, blijft het een feit dat veel ondernemers door een hele zware periode gaan.

Buffers zijn geslonken, reserves zijn op. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Met de verzwaring van de huidige coronamaatregelen geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Wij zetten de belangrijkste uitbreidingen voor je op een rij: 

Tozo

We hebben er als FNV Zelfstandigen steeds op gehamerd en gelukkig is er naar ons geluisterd: de vermogenstoets vindt geen doorgang per 1 april. Dat is goed nieuws, want voor veel zelfstandigen betekent dit dat zij het geld dat zij voor hun pensioen hadden gespaard niet hoeven aan te spreken.

Tozo 3 kun je niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen.

Vanaf februari 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kun je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer ruimte in de TOZO, omdat wij merken dat veel ondernemers van wie de omzet grotendeels is weggevallen, geen beroep op de TOZO kunnen doen door de partnertoets. Voor degenen met een partner met een goed inkomen is dat misschien te overzien, maar voor de zelfstandigen met een partner die maar nét boven bijstandsniveau verdient, is het een hard gelag. Wij gaan daarover in gesprek met het ministerie. Het is goed dat de TONK wordt ingevoerd (zie hier het nieuwsbericht over de TONK), maar daarmee zijn we er nog niet. De TONK is met name bedoeld voor woonlasten en dergelijke, maar niet voor de zakelijke lasten waar ondernemers mee te maken hebben. En dan hebben we het over de lasten die ook niet onder de TVL vallen. De TVL wordt ook aangepast, maar de belangrijke voorwaarden, zoals het hebben van een pand buitenshuis, blijven bestaan.

 

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, waardoor meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. 

Dat laatste is voor veel van onze leden van belang. Zij halen het drempelbedrag niet, maar hun financiële situatie wordt steeds nijpender. Wij roepen dit kabinet op om bijvoorbeeld ook te kijken naar verlaging van de drempel van vaste lasten van € 3.000 en de huidige systematiek van berekening van vaste lasten. Veel kleine zelfstandigen worden nu uitgesloten van de TVL, maar kunnen hun vaste zakelijke lasten niet betalen en bouwen enorme schulden op. 

Klik hier voor de alle informatie over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket

Lees hier de kamerbrief over de uitbreiding van de steunmaatregelen.