FNV ZZP

Zzp’er in crisistijd: verken nieuwe marktmogelijkheden

Laatste update: 11 november 2020

Zzp’er in crisistijd: verken nieuwe marktmogelijkheden

Het is crisis, we kunnen er niet omheen. Veel mensen raken in de schulden, verliezen hun baan en kunnen rekeningen niet betalen. Misschien merk jij als zelfstandige ook goed dat het crisis is en moet er een kanteling plaatsvinden, om niet (verder) in de schulden te raken.

Een financiering of een lening lijkt dan een goede oplossing, voor de time being. Maar externe financieringen of leningen zijn niet per se altijd nodig. Misschien kun jij je wel goed richten op een nieuw product of dienst? En krijg je zo die financiële impuls die je nodig hebt. In dit artikel lees je meer over hoe jij kunt onderzoeken of er voor jou nieuwe marktmogelijkheden zijn.

Eerst een marktonderzoek uitvoeren

Het kan een slimme keus zijn om je te richten op een nieuw product of dienst. Misschien heb je al een goed idee. Maar voordat je enthousiast aan de slag gaat, bekijk je eerst met een marktonderzoek of er ook daadwerkelijk klanten zijn voor jouw nieuwe product of dienst. Hierbij onderzoek je dan ook wat de concurrentie is voor jouw idee. Hoe kun je je onderscheiden van je concurrentie? Met een marktonderzoek maak je de basis van je marketingplan.

 

Maak een schets van je ideale klant

Heb je een goed beeld van je ideale klant van je nieuwe product of dienst? In iedere branche en voor ieder bedrijf verschilt de ideale klant. Als jouw idee of branche uniek is, is jouw ideale klant dat waarschijnlijk ook. Je gaat een fictieve identiteit opstellen van je ideale klant voor je nieuwe product of dienst.Schets daarom een uitgebreid beeld van je ideale klant, welke doelen hij of zij nastreeft en welke uitdagingen hij tegenkomt. Hoe beter je je ideale klant kent, hoe gerichter je die ideale klant kunt bereiken.

Voer een grondig concurrentieonderzoek uit

Meestal ben je niet de enige die een bepaalde dienst of product aanbiedt. In een concurrentieonderzoek ga je na wie je concurrenten zijn en wat ze precies aanbieden. Maak daarvoor eerst een overzicht van je belangrijkste concurrenten. Welk product of dienst bieden zij aan, tegen welke prijs en hoe verhoudt dit zich tot jouw idee? Bedenk hoe jij je kunt onderscheiden van die concurrentie. Het zou zonde zijn als je veel tijd en energie steekt in een idee waarvoor je teveel concurrentie hebt.

Overgaan tot een marketingplan

Nadat je onderzoek hebt gedaan en genoeg informatie hebt verzameld, is het tijd om deze informatie te gebruiken voor het bepalen van je strategie. Die strategie ga je verwerken in een marketingplan. Daarin werk je de verschillende onderdelen van de marketing uit, de markt-product combinatie waar het om gaat en de bijbehorende prijs. En vergeet hierbij zeker niet je doelstellingen: hoeveel wil je gaan verkopen, hoeveel klanten wil je bereiken enzovoorts.

 

In je marketingprogramma stel je weer op hoe je die klanten denkt te gaan bereiken. Dus kort gezegd: ”Welke kanalen wil ik gebruiken om mijn klant te bereiken?” Denk hierbij ook aan online promotiekanalen, zoals een actief zakelijk blog, een nieuwsbrief, je social media kanalen en AdWords advertising. Aan de uitvoering ervan hangt natuurlijk een kostenplaatje vast. Daarom maak je ook een financieel plan in je marketingplan met het budget dat je nodig denkt te hebben, maar ook andere financiële analyses.

Aan de slag met een campagne
Bieden jouw onderzochte marktmogelijkheden voldoende perspectief? Dan is het tijd om voor deze nieuwe markt-productcombinatie een gerichte campagne op te zetten. Waarbij je, met hulp van waardevolle en relevante content, je nieuwe product of dienst gaat promoten. In de hoop dat dit je veel waardevolle klanten gaat opleveren. En je snel die stapel met rekeningen kunt betalen.


Kun je meer handvatten en ideeën gebruiken om (beginnende) schulden weg te werken? Download dan onze nieuwe brochure.

 

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan in ons Kenniscentrum.

 

New call-to-action