FNV ZZP

Gebrek aan baten bij faillissement Trademark Office BV

Laatste update: 4 november 2020

Gebrek aan baten bij faillissement Trademark Office B.V.

Eerder besteedden we al eens aandacht aan de afwikkeling van het faillissement van domeinnaamfraudeur Trademark Office B.V. Het ziet er naar uit dat wegens een gebrek aan baten het faillissement zal worden opgeheven. Een teleurstellende uitkomst voor alle gedupeerden, dat spreekt voor zich.

Schikking met bestuurder

In het laatste verslag van de curator in het faillissement van Trademark Office B.V. is te lezen dat de curator de uitkomsten van zijn onderzoek met de bestuurder Sahit heeft besproken. En vervolgens heeft de curator met Sahit een schikking getroffen. De curator zegt daarbij rekening te hebben gehouden met beperkte verhaalsmogelijkheden.

 

Inhoud schikking onbekend

De inhoud van de schikking wordt niet gedeeld, maar gelet op de formulering dat rekening is gehouden met beperkte verhaalsmogelijkheden bij Sahit lijkt het er op dat Sahit hier goed wegkomt. Bovendien blijkt ook dat oud-bestuurders Oudekerk en Hoogeveen helemaal buiten beeld zijn gebleven bij deze wijze waarop het faillissement nu wordt afgewikkeld.

 

Rechter-commissaris

De curator zal de rechter-commissaris voorstellen het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 van de Faillissementswet. In dat artikel wordt geregeld dat indien er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, de rechtbank, op voordracht van de rechter-commissaris kan bevelen tot opheffing van het faillissement.

Einde oefening – Onderzoek Openbaar Ministerie

Als de rechtbank daartoe daadwerkelijk besluit, eindigt dan het faillissement, betaalt de bestuurder Sahit een (laag) x-bedrag en worden alle crediteuren in de kou gezet. Dit allemaal onder het motto dat van een kale kip niet geplukt kan worden. Als er geen geld is, dan houdt het inderdaad op. Het ziet er daarmee wel naar uit, zoals al bleek uit de eerdere faillissementsverslagen, dat de voormalige bestuurders met succes hebben voorkomen dat de curator de hele bedrijfsvoering heeft kunnen onderzoeken en dus op die manier de dans zijn ontsprongen. Het wordt tijd dat politie en Justitie (Openbaar Ministerie) nader onderzoek gaan doen naar de gang van zaken achter Trademark Office B.V. of het faillissement nu wordt opgeheven of niet.

 

mr. E. van Sark
procesjurist FNV Zelfstandigen

 

Hulp nodig bij het afpoeieren van telefonische verkopers? Download onderstaande brochure.

Ben je lid van Fnv Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum. 

Download de brochure