FNV ZZP

FNV blij met minimum tarief voor zzp'ers bij de publieke omroep

Laatste update: 20 november 2020

FNV blij met minimum tarief voor zzp'ers bij de publieke omroep

FNV media & Cultuur heeft woensdag 4 november met de werkgevers bij de publieke omroepen een minimum tarief afgesproken voor zzp’ers. Zij krijgen voortaan 150% van het cao loon.

Fair Practice Code geeft zzp’ers meer zekerheid

Het minimumtarief is gebaseerd op de loonschalen uit de cao, houdt rekening met vakantiegeld en een decemberuitkering en maakt het mogelijk dat zzp’ers zich kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Andrée Ruiters, Bestuurder FNV Media & Cultuur: ‘Iedereen vindt dat deze groep zzp’ers meer zekerheid verdient en daar gaat deze afspraak, vastgelegd in een Fair Practice Code, bij helpen.’

De Fair Practice Code gaat in op 1 december aanstaande en wordt getekend door alle vakbonden. Bij de regionale omroepen werken veel ‘freelancers’ tegen een te laag tarief. Veelal geen zzp'ers, maar mensen die noodgedwongen in schijnconstructies zijn terecht gekomen, terwijl ze structureel voor de omroep werken. Zij werken bijvoorbeeld via een administratiekantoor voor de omroep.

De FNV hoopt met deze afspraak dat meer mediamakers in dienst komen bij de omroep en dat mensen die echt kiezen voor het ondernemerschap met de minimumtarieven een steun in de rug krijgen om met de omroep een fatsoenlijk tarief overeen te komen.

Minimum tarief, geen maximum

Het minimumtarief moet per ervaringsjaar tenminste met 2.5% worden verhoogd, is afgesproken. Opdrachtgevers bij de publieke omroepen zullen geen opdracht verstrekken met een tarief lager dan het minimum. Maar de zzp’er kan vanzelfsprekend nog steeds onderhandelen over een hoger tarief. Andere kosten die de zzp’er maakt, zoals reiskosten, ICT, materiaal, een toeslag voor onregelmatigheid en bedrijfskosten zijn niet bij het minimumtarief inbegrepen. Een commissie van vakbonden en omroepwerkgevers zal toezien op de juiste uitvoering van de Fair Practice Code.

Wil je meer lezen over onderhandelen, of tips krijgen voor een hoger uurtarief?

Download dan de uurtarieven app, of lees onderstaande brochures.
Ben je lid van Fnv Zelfstandigen, download ze dan via deze link.

 

Download de App

 

Download de 9 tips

 

New call-to-action