FNV ZZP

Bezint, eer ge informatie inwint

Laatste update: 2 oktober 2020

Maak snel duidelijke en aantoonbare afspraken

Vraag altijd van tevoren wat een gesprek of advies kost. Dat realiseert een uitvinder en grafkistverkoper zich na de uitspraak van deze week nu wel 3 keer voordat hij weer ergens advies inwint. De afwezigheid van een getekend contract sluit de aanwezigheid van een overeenkomst niet uit. De uitvinder/grafkistverkoper dacht van wel en moet nu 70% meer betalen.

Het lid, een adviseur, klaagde met hulp van FNV Zelfstandigenjurist Wienand Sieperda zijn niet-betalende opdrachtgever, een uitvinder, annex grafkistverkoper aan. De zelfstandig adviseur die uitvinders ondersteunt in het traject naar verkoop of licentie van hun ontwerpen, ideeën en uitvindingen, was door een ondernemer met een innovatief idee voor een grafkist benaderd voor advies en ondersteuning. Na een advies en ondersteuningstraject van enkele maanden trok de opdrachtgever de stekker eruit.

Geen contract dus geen overeenkomst?

Toen ons lid een factuur stuurde voor zijn werkzaamheden stelde de opdrachtgever dat er geen ondertekend contract was en dus geen overeenkomst. Ons lid zou al zijn werkzaamheden op vrijwillige basis hebben gedaan in het kader van het verkrijgen van een opdracht. De adviseur stuurde daarop een factuur van € 2.178 voor 20 uur dienstverlening. De opdrachtgever weigerde te betalen, waarop de adviseur bij FNV Zelfstandigen aan de bel trok.

Niet schriftelijk

Bij de rechter stelde de opdrachtgever dat hij de factuur niet hoefde te betalen, omdat er nooit een overeenkomst tot stand was gekomen. Daarvoor was volgens de opdrachtgever een schriftelijk contract vereist en die was er niet. Hij vond de adviseur bovendien ‘bemoeizuchtig’ en de activiteiten van de adviseur waren op vrijwillige basis geweest en enkel gericht op het verkrijgen van een opdracht.

Rechter

De kantonrechter in Den Bosch dacht daar heel anders over en vond dat uit de mails bleek dat de adviseur werk heeft verricht in opdracht van de grafkistondernemer. De kantonrechter bepaalde dat de opdrachtgever de factuur, de buitengerechtelijke incassokosten, de proceskosten en de wettelijke rente over de achterstallige factuur moet betalen. Dus waar de opdrachtgever eerst € 2.178 moest betalen, moet hij nu € 3.720 betalen. Dat is meer dan 70% van de originele factuur. 

Blij lid

Ons lid is blij dat hij de zaak gewonnen heeft en eindelijk zijn factuur betaald krijgt. Het heeft wel lang geduurd, want de factuur was van begin 2017. Bovendien is hij alsnog veel tijd kwijt geweest aan de procedure. Zelfs als je het gelijk aan je zijde hebt is voorkomen beter dan procederen. Daarom is het zo belangrijk dat partijen van te voren duidelijke afspraken maken en op papier zetten. Dan is voor beide partijen duidelijk hoe het zit en hoeft het niet op een gerechtelijke procedure aan te komen. 

Download via onderstaande button onze brochures over dit onderwerp.
Ben je al lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan via ons Kenniscentrum.

Download de 10 tips

 

 

Download de brochure