FNV ZZP

Zelfstandige bij de omroep? Praat mee over de Fair Practice Code en minimumtarief voor zzp’ers

Laatste update: 22 september 2020

Zelfstandige bij de omroep? Praat mee over de Fair Practice Code en minimumtarief voor zzp'’ers

Omroepen en vakbonden zijn in overleg over een fair practice code. Onderdeel daarvan is de discussie over tarieven voor zelfstandigen. Wij vinden dat een zelfstandige een tarief moet ontvangen dat toereikend is om ondernemersrisico’s af te dekken.

Dat betekent dat een tarief voor een zelfstandige minimaal vergelijkbaar moet zijn met de totale kosten die een omroep voor een cao medewerker, met een vergelijkbare functie, maakt. Een zelfstandige moet immers zélf een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten, sparen voor de oude dag en een buffer aan kunnen leggen voor mindere tijden.

We zijn nog in onderhandeling met de omroepen over de precieze hoogte van een minimumtarief voor zelfstandigen. De bedoeling is een bindende afspraak te maken die voor alle omroepen geldt.

De FPC is bedoeld om de onderhandelingspositie van de zelfstandigen tov de opdrachtgever te versterken.

 

Minimumtarief

Als we met de omroepen tot een minimumtarief komen voor de zelfstandige, dan geldt natuurlijk nog steeds dat je als zelfstandige zelf je tarief kan bepalen, na onderhandeling met de omroep. Maar een opdrachtgever mag je niet minder dan het minimumtarief bieden. Het tarief dat je als zelfstandige in rekening brengt is uiteraard ook afhankelijk van de opdracht, je ervaring, je voorbereidingstijd, etc. Ook breng je daarnaast de bijkomende kosten in rekening, zoals bijvoorbeeld reiskosten, apparatuur etc. 

 

De praktijk

De praktijk wijst uit dat omroepen verschillend omgaan met tarieven voor zelfstandigen. Met een afspraak over een minimumtarief zal een zelfstandige niet meer onder dit minimumtarief worden betaald. En kan je zelf onderhandelen over een hoger tarief.  

 

Praat mee!

Als belangenbehartiger van alle werkenden wil de FNV samen mét de zelfstandigen tot een goed onderhandelingsresultaat komen. Praat mee over de fair practice code en tarieven voor ZZP’ers en stuur z.s.m. een mail naar:  andree.ruiters@fnv.nl en martin.kothman@fnv.nl  en we nemen contact met je op.