FNV ZZP

Onderzoek over gevolgen coronacrisis: vooral zzp'ers somber over toekomst

Laatste update: 2 september 2020

Onderzoek over gevolgen coronacrisis: vooral zzp'ers somber over toekomst

Vooral mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt maken zich door de coronacrisis zorgen over hun baan. Ook zzp'ers zijn somber over hun toekomst. Ze vrezen dat het werk niet meer op het oude niveau komt. Dat blijkt uit een landelijke steekproef van 20.462 respondenten, waarbij is onderzocht wat er sinds april veranderd is. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van socioloog Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met politicoloog dr. André Krouwel van de Vrije Universiteit en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Angstig voor de toekomst 

De verwachting was dat de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis in Amsterdam het sterkst zouden zijn. Dit blijkt niet het geval. In Rotterdam zijn het meest aantal personen hun werk of inkomen verloren. In Amsterdam vrezen vooral mensen met een hoger inkomen voor hun baan.

Toch blijven zzp’ers de grootste groep mensen die zorgen hebben over hun toekomst. Sinds de versoepeling van de maatregelen is er meer werk, maar velen zijn bang dat het hun inkomen niet meer op het oude niveau komt. 

Verandering in gedrag 

In de periode april-juli nam het aantal corona besmettingen af en werden diverse overheidsmaatregelen versoepeld. Deze veranderingen zijn terug te zien in de resultaten van het nieuwe onderzoek. Mensen voelen zich minder bedreigd door het virus en zijn minder risicomijdend in hun gedrag.

In april vermeed bijna 40 procent van de Nederlanders een bezoek aan de huisarts. Dit is in juli gedaald naar minder dan 20 procent. 

Zeker aan het begin van de coronacrisis was er veel maatschappelijke veerkracht, bijvoorbeeld buren die klusjes deden voor elkaar. De bereidheid om anderen te helpen, is gelijk gebleven. 

In het najaar zal opnieuw een onderzoek verschijnen over de gevolgen van de coronacrisis.

Bron: AT5.

 

New call-to-action

 

Download de brochure

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 

Download de brochure