FNV ZZP

DGA's hoeven toch niet te betalen voor hun aangifte

Laatste update: 1 oktober 2020

DGA's hoeven toch niet te betalen voor hun aangifte

De brief die FNV Zelfstandigen eind vorig jaar naar Minister Hoekstra stuurde, heeft effect gehad. Aan ons verzoek, het schadeloos stellen van belastingplichtige DGA's voor de kosten van hun aangifte, is zonder meer gehoor gegeven. De compensatieregeling is inmiddels aangekondigd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen (rvo).

Lees via onderstaande link de brief.

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Brief%20eHerkenning%20compensatieregeling%20definitief%201.1.pdf