FNV ZZP

Zelfstandigenorganisaties: verlenging Tozo noodzakelijk voor “coronaproof ondernemen”

Laatste update: 13 augustus 2020

Zelfstandigenorganisaties: verlenging Tozo noodzakelijk voor “coronaproof ondernemen”

Zelfstandig ondernemers, die door de coronacrisis langdurig in hun omzet worden getroffen, zoeken nieuwe kansen en willen indien nodig op een andere manier doorgaan als ondernemer. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten onder bijna 6000 respondenten van de enquête “Perspectief na 1 oktober”, die FNV Zelfstandigen samen met PZO, ZZP Nederland en ONL heeft georganiseerd in samenwerking met het ministerie van SZW.

De zelfstandigenorganisaties vinden dat de overheid ondernemers moet ondersteunen wanneer zij op zoek gaan naar andere inkomensperspectieven. In hun brieven aan de bewindslieden van SZW (pdf) en EZK (pdf) vragen zij de bestaande inkomensondersteuning na 1 oktober met drie maanden te verlengen. Op die manier kan de zelfstandige zijn/haar onderneming coronaproof maken, zonder zich zorgen te maken over het inkomen.

Redenen
‘Ondanks dat een aantal zelfstandigen zelf een oplossing voor hun financiële problemen zoekt, zullen heel veel zzp’ers het niet redden als de TOZO wordt stopgezet,’ zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen.

Verlenging Tozo 2
‘Daarom willen wij dat de Tozo 2 in ongewijzigde vorm wordt verlengd tot 1 januari 2021. Dat voorstel doen we ook in de brief die we naar het kabinet hebben gestuurd. Een verlenging geeft zelfstandigen de tijd om zich te heroriënteren, of ervoor te zorgen dat ze hun bedrijf op orde krijgen. Het geeft ondernemers rust, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het verder aanspreken van hun vermogen of over de levensvatbaarheid van hun bedrijf, zoals dat geldt bij de BBZ, de Bijzondere Bijstandsregeling voor Zelfstandigen. Een verlenging biedt zelfstandigen daarnaast de mogelijkheid om een weloverwogen keuze te maken en zich te richten op hun toekomst, met scholing of transitie. En uiteindelijk zullen zelfstandigen die bewust kiezen hun bedrijf voort te zetten na 1 januari 2021 meer kans maken op een positieve doorstart van hun bedrijf in eventueel aangepaste vorm.’

Maatwerk
De zelfstandigenorganisaties pleiten verder voor een regionale aanpak, bijvoorbeeld met ontwikkeladvies en omscholingstrajecten, zodat meer maatwerk kan worden geleverd. De uitkomsten van de enquête vragen om een eigen ontwikkelplan voor ondernemers.

FNV Zelfstandigen gaat hier, samen met de andere organisaties, binnenkort met het ministerie over in gesprek. Zij roepen het kabinet op om doorgaand te investeren in de ontwikkeling van ondernemerschap, zodat ondernemers op eigen kracht, ook in veranderde omstandigheden, zelf in hun inkomen kunnen voorzien.