FNV ZZP

Coronasteun voor zzp'ers blijft, maar wel met vermogenstoets

Laatste update: 27 augustus 2020

Coronasteun voor zzp'ers blijft, maar wel met vermogenstoets

Er komt een nieuw steunpakket van het kabinet voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in zwaar weer zitten. Volgens Haagse bronnen wordt de steunregeling voor zzp'ers (de Tozo) verlengd, maar gaat er -behalve een partnertoets- ook een vermogenstoets gelden. Dat betekent dat zzp'ers niet in aanmerking komen voor steun, als ze meer dan een bepaald bedrag aan eigen geld hebben.

Over veel details moet de regering nog een uitspraak doen, maar duidelijk is wel dat het nieuwe pakket soberder wordt dan de vorige twee. Wel krijgt het een langere looptijd. Het huidige (tweede) pakket loopt tot 1 oktober en FNV Zelfstandigen maakte zich al hard voor een verlenging van de steunmaatregelen. Het is de bedoeling dat het derde steunpakket van kracht blijft tot 1 juli, dus tot na de Kamerverkiezingen van maart.

Minister Koolmees zei woensdag 26 augustus dat het behouden van banen en het overeind houden van bedrijven het doel blijft, maar hij erkende dat dat in veel gevallen niet zal lukken en dat we nu "in een andere fase zitten".

Percentages

Er is vooral veel discussie over de loonsteun in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Nu moeten bedrijven die daarop een beroep doen een omzetverlies hebben van 20 procent. Dat percentage wordt mogelijk verhoogd, waardoor meer bedrijven zichzelf zullen moeten redden. Maar hoe hoog het percentage dan wordt, is nog niet duidelijk. Er liggen verschillende scenario's op tafel, oplopend tot 40 procent.

Een soortgelijke discussie is gaande over het deel van het salaris van de betrokken werknemers dat de overheid op grond van de NOW-regeling betaalt. Nu is dat 90 procent, maar mogelijk wordt dat in stappen verlaagd.

De speciale steun voor flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren en niet voor WW of bijstand in aanmerking komen, verdwijnt: die was bedoeld als eenmalige regeling.

'Wij willen dat de TOZO 2 in ongewijzigde vorm wordt verlengd,' zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen. 'Dat voorstel hebben we ook in de brieven aan de bewindslieden van SZW (pdf) en EZK (pdf) gedaan. Een verlenging geeft zelfstandigen de tijd om zich te heroriënteren, of ervoor te zorgen dat ze hun bedrijf op orde krijgen. Wel zijn we blij dat de steunmaatregelen verlengd worden tot 1 juli 2021.'

 

Winstbelasting

Deze hele week wordt over het steunpakket gepraat, in allerlei verschillende samenstellingen: in het kabinet, met de fractievoorzitters van de regeringspartijen en met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Verwacht wordt dat het coalitieberaad tot laat in de avond zal duren. Het gaat daarbij ook over de begroting voor volgend jaar. Naar verluidt gaat de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven mogelijk niet door. En er komt extra steun voor de culturele sector.

Het kabinet hoopt het nieuwe steunpakket donderdag of vrijdag te kunnen presenteren.