FNV ZZP

Tozo 2 stopt per 1 oktober: Wat heb jij als zzp’er daarna nodig?

Laatste update: 30 juli 2020

Tozo 2 stopt per 1 oktober: Wat heb jij als zzp’er daarna nodig?

FNV Zelfstandigen heeft de afgelopen maanden vaak gepleit voor het stimuleren van duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap door de overheid. Zzp’ers moeten in de steeds veranderende samenleving de kans krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De overheid kan hier mee helpen, juist nu! Daarom zijn we benieuwd naar wat jij nodig hebt om je onderneming op lange(re) termijn succesvol voort te zetten.

SZW Klankbordgroep Tozo

FNV Zelfstandigen vormt samen met ONL, PZO en Zzp Nederland de Klankbordgroep Tozo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin wordt wekelijks overleg over ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandigen in deze moeilijke tijden. Wij hebben in de afgelopen periode steeds de signalen die we van onze leden en niet-leden kregen, ingebracht om de uitvoering van Tozo zo goed mogelijk te laten verlopen. De Tozo loopt in de huidige vorm door tot 1 oktober. Maar hoe moet het verder na 1 oktober?

Nieuwe kansen voor ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat je als zzp’er ook na Tozo 2 je bedrijf niet (volledig) kunt draaien. In bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms een ander verdienmodel. Anderen kunnen meer coaching gebruiken en voor weer anderen kan omscholing een kans zijn. FNV Zelfstandigen wil nu, samen met het ministerie van SZW de mogelijkheden inventariseren, die het project ‘Nederland leert door’ voor zelfstandigen kan bieden.

Vragenlijst wat is nodig

Hoe is het jou vergaan de afgelopen maanden? Hoe gaat het nu? En wat zijn je verwachtingen voor de toekomst? Wat zou jou helpen om (weer) in je eigen inkomen te kunnen voorzien? Jouw antwoorden zijn belangrijk om te bepalen wat er na 1 oktober, als Tozo 2 stopt, nodig is.

Onze vragenlijst is natuurlijk anoniem en invullen kost je nog geen 5 minuten.

<<KLIK HIER VOOR DE ENQUETE>>

Meer over ondernemen tijdens de coronacrisis lees je in onze brochures.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.


New call-to-action

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina