FNV ZZP

Uitwerking pensioenakkoord afgerond

Laatste update: 22 juni 2020

Uitwerking pensioenakkoord afgerond

Op 19 juni wordt de uitwerking besproken in het Ledenparlement.

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

Han Busker, voorzitter FNV, is verheugd dat deze stap is gezet: ‘Met deze uitwerking geven we een gevolg aan het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Hiermee kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken en bouwen we een toekomstbestendig pensioenstelsel.’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV en pensioenonderhandelaar: ‘In het nieuwe stelsel kunnen we voor werkenden als gepensioneerden beter een koopkrachtig pensioen realiseren en voorkomen we pech- en geluk generaties, beter dan in het huidige stelsel. Dit waren vorig jaar de belangrijkste doelen voor het nieuwe contract dat we in het pensioenakkoord hadden afgesproken.’


Nieuwe stelsel

Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Ook kunnen zelfstandigen gemakkelijker pensioen opbouwen. 

Gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Bespreking Ledenparlement

Op vrijdagochtend 19 juni wordt de uitwerking besproken in de vergadering van het FNV Ledenparlement.

Lees het document dat de uitwerking beschrijft via deze link