FNV ZZP

Leg eerlijk tarief zzp’ers in de bouw vast in cao Bouw en Wonen

Laatste update: 22 juni 2020

Leg eerlijk tarief zzp’ers in de bouw vast in cao Bouw en Wonen

Er moet een eerlijk tarief voor zzp'ers in de bouw worden vastgelegd in de cao, zegt Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouw en Wonen. 'Als FNV Bouw en Wonen zijn we blij dat het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer na 2 jaar onderzoek eindelijk afziet van een wettelijk minimumuurtarief voor zelfstandigen van €16. Van zo’n laag bedrag valt op geen enkele manier te leven als zelfstandige in de bouw. FNV Bouw en Wonen wil een minimumtarief van €45 voor zzp’ers afspreken in de volgende cao. Eerlijk inkomen voor iedereen. Inkomen waarvan je kunt rondkomen.'

"We moeten investeren in mensen. Ook in de zogenaamde flexibele schil. Zodat je vakmensen behoudt. Want werk is er nog genoeg. Het EIB liet weer een stijging in de orderportefeuille zien in het afgelopen maandbericht. Zzp’ers in de bouw moeten net als iedereen een eerlijk inkomen verdienen. Deze zelfstandigen moeten naast inkomen, pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en scholing zich apart verzekeren voor ongevallen en aansprakelijkheid. Maar ze moeten ook zelf eerst materialen inkopen, een bus en gereedschap betalen.

Een paar jaar geleden heeft Bouwend Nederland al berekend dat een reëel uurloon ongeveer €38 is. Een tarief waar een zzp’er een netto inkomen van overhield dat vergelijkbaar was met een werknemer in loongroep D van de cao. Zeg maar de volleerd timmerman. Voor 2020 is dat met inflatiecorrectie €45. Een logische stap is dit minimumtarief vast te leggen in de cao. Zodat iedereen een eerlijk inkomen verdient waarvan je kunt rondkomen.

Wat we hiermee willen voorkomen, is dat werknemers en zzp’ers tegen elkaar worden uitgespeeld.

FNV Bouw en Wonen is het met Minister Koolmees eens dat er op sectoraal niveau afspraken moeten worden gemaakt voor minimumtarieven voor zelfstandigen. De cao wordt dan een basisnorm voor alle werkenden in de sector en niet alleen voor de werknemers die in dienst zijn. Dergelijke afspraken in de cao zijn mogelijk geworden door een nieuwe visie van de Autoriteit Consument en Markt op het maken van basisafspraken voor zelfstandigen die feitelijk hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden doen als werknemers.

Kortom werkgevers moeten bereid zijn om voor deze grote groep werkenden in de bouw een harde afspraak te maken. Zodat ook zij kunnen rekenen op een leefbaar inkomen, een eerlijk inkomen net als hun directe collega’s op de bouwplaats."


Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouw en Wonen