FNV ZZP

Hoe sta jij er voor? Stoppen of doorgaan?

Laatste update: 11 juni 2020

Hoe sta jij er voor? Stoppen of doorgaan?

Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. Om verdere verspreiding te voorkomen werd onze bewegingsvrijheid beperkt. Goed vanuit medisch perspectief, maar voor veel ondernemers betekende dit minder klanten. Misschien moest je zelfs wel verplicht je bedrijf sluiten en viel je hele omzet weg. Hoe staat het met jouw bedrijf?

 

De overheid heeft regelingen in het leven geroepen om de financiële gevolgen te verzachten. Maar misschien is dat in jouw situatie niet voldoende. Bepaal hoe en of jouw bedrijf de coronacrisis doorstaat.

Hoe sta jij ervoor?

Voordat je verdere stappen gaat zetten om je bedrijf door de crisis te loodsen, is het handig je uitgangspositie vast te stellen. Welke kleur heeft jouw stoplicht?

Stoplicht op groen

Voor de coronacrisis was jouw bedrijf winstgevend. Je verdiende er een (goede) boterham mee en kon aan je betalingsverplichtingen voldoen. Misschien is inkomensondersteuning voor jou privé al voldoende om door te kunnen. Met enkele aanpassingen en waarschijnlijk zonder extra financiering kun je je bedrijf klaarmaken voor de toekomst en levensvatbaar houden. Eventueel kun je voor je belastingbetalingen een uitstelregeling gebruiken. Lees onze 10 tips om je bedrijf gezond te houden.

Stoplicht op oranje

Was je financiële situatie voor de coronacrisis zorgwekkend en had je betalingsachterstanden? Of was je situatie goed en is die door de coronamaatregelen snel verslechterd? Je verwacht wel dat je je bedrijf klaar kunt maken voor de toekomst en de crisis overleeft. Door de financiële problemen aan te pakken en financiering voor je bedrijf te regelen. Een goed onderbouwd plan van aanpak en financiering zijn dan wel noodzakelijk. Zo houd je je betalingsverplichtingen onder controle.

Stoplicht op rood

Sta je er financieel slecht voor en zijn de vooruitzichten ook slecht? Verwacht je dat je bedrijf helaas niet meer levensvatbaar kan worden? Dan heeft het geen zin extra schulden via een nieuwe financiering aan te gaan. Hoe emotioneel en vervelend ook, maar stoppen is waarschijnlijk de juiste optie.

Hoe je er ook voorstaat, je kunt altijd contact zoeken met een van de organisaties waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en meer oplossingen.

Op zoek naar geld

Je stoplicht staat op groen of oranje. Je ziet nog kansen. Misschien ben je al geholpen met inkomensondersteuning voor jouw privésituatie. Eventueel kun je gebruik maken van betalingsuitstel voor diverse belastingen. Als je op zoek gaat naar financiering doe je dat stapsgewijs. Alle opties om binnen je bedrijf te besparen, heb je dan al bekeken. Stap 1: formuleer helder waarvoor en hoeveel externe financiering je nodig hebt. Stap 2: Loop de overheidsregelingen voor ondernemers in zwaar weer langs. Stap 3: onderzoek daarna de reguliere financieringsmogelijkheden.

Doel van je financiering

Je hebt een financiële planning en analyse gemaakt. Je concludeert dat er extra geld nodig is voor bijvoorbeeld:

  • werkkapitaal voor inkoop voorraden en betalen kosten
  • bedrijfsmiddelen voor noodzakelijke investeringen in inventaris om je zaak coronaproof te maken
  • verbouwing: om je zaak aan te passen voor de 1,5 meter eisen
  • overbrugging en schulden
  • overname en innovatie

Overheidsregelingen

Overheidsregelingen bieden kansen als je er nu financieel slecht voor staat, maar wel verwacht dat je bedrijf op termijn weer levensvatbaar kan worden.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld: de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. Met deze KKC-garantieregeling moeten ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen tot 50.000 euro kunnen afsluiten bij financiers (meestal banken). De overheid staat hierbij voor 95% garant. De rente is 4% en de premie 2%. Je moet de lening in maximaal 5 jaar aflossen.

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook een lening. Via een versnelde procedure kan je een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je meer dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn een krediet van maximaal 37.000 euro. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen.

Subsidie

Als je bezig bent om je bedrijf aan te passen aan de 1,5 meter economie bieden deze subsidies mogelijk kansen. Check ook de andere regelingen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Reguliere financiers

Je kunt gebruik maken van diverse reguliere financiers zoals de bank of familie en vrienden. Als het bij een bank niet lukt, probeer dan non-bancaire financiering zoals leasing of een business angel. Hoe beter je ervoor staat en het toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kan indienen.

Voucher

Een voucher, cadeaubon of tegoedbon aan je warme netwerk van klanten aanbieden kan je ook wat financiële armslag opleveren. Je kan het zien als een mini crowdfunding campagne. Misschien dat je zo kan testen of crowdfunding in de toekomst bij je past.

Verhuurder

In sommige gevallen is een verhuurder of pandeigenaar bereid (extra) te investeren in je bedrijf. Je kunt natuurlijk ook altijd het gesprek aangaan over huurkorting of (gedeeltelijk) huuruitstel.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Bron: 
kvk.nl


Meer over ondernemen tijdens de coronacrisis lees je in onze brochures.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.


New call-to-action

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina