FNV ZZP

FNV: Goed dat dit minimumtarief zzp'ers van de baan is

Laatste update: 15 juni 2020

FNV: Goed dat dit minimumtarief zzp'ers van de baan is

In alweer de vijfde voortgangsbrief van het kabinet over “werken als zelfstandige” kondigt het kabinet aan dat het minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring niet verder worden uitgewerkt. Gebrek aan draagvlak, grote administratieve lasten en het niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn van beide maatregelen hebben het kabinet mede tot dit besluit gedwongen.

FNV is van meet af aan kritisch geweest op de maatregelen die de Wet DBA zouden moeten vervangen. In een gezamenlijke reactie van de Stichting van de Arbeid riep FNV het kabinet al op te stoppen met deze onmogelijke missie.

Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen: ‘De voorstellen waren gewoon niet effectief. Een minimumtarief legt een bodem in de markt en dat kán effectief zijn, maar een minimumtarief op bijstandsniveau is wat ons betreft altijd onbespreekbaar geweest. Zelfstandigen moeten in staat zijn om ondernemersrisico’s af te dekken en dat kan niet met een tarief op bijstandsniveau. Dat tarief moet minstens 25 euro per uur zijn, en kan per sector variëren. Het is maatwerk.’

Helft van getesten is werknemer

De webmodule, de derde pijler uit het pakket van maatregelen dat de Wet DBA moest vervangen, maakt nog wel kans om tot wasdom te komen. Het kabinet gaat naar verwachting dit najaar starten met pilots met de webmodule. De webmodule is intussen wel al uitgebreid getest. Uit de laatste test bleek uit een steekproef dat maar liefst de helft van de gevallen als werknemer werkt.

Zakaria Boufangacha, lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Wij hebben al lange tijd bepleit dat er moest worden gehandhaafd. Dan hadden veel meer werkenden fatsoenlijke rechten gehad, omdat ze werknemer bleken te zijn. Door niet te handhaven zet je de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. Het kabinet constateert nu ook in zijn brief dat de huidige coronacrisis de kwetsbaarheid van een groot deel van de zelfstandigen laat zien. Start dan nu met handhaven om te voorkomen dat de groep kwetsbare zelfstandigen blijft toenemen.’

Webmodule hulpmiddel

Maar over dat handhaven blijft het kabinet onduidelijk. Het kabinet kondigt aan in het najaar een besluit te nemen over de verdere verlenging van het zogenaamde handhavingsmoratorium. Het kabinet koppelt het opstarten van de handhaving aan de webmodule.

Boufangacha: ‘Dat is wat ons betreft totaal onnodig. De webmodule is een hulpmiddel waar we geen wonderen van moeten verwachten. Een hulpmiddel is prima, maar meer dan dat is het niet. Het kabinet heeft al meerdere acties ondernomen om de gezagsverhouding te verduidelijken. Het gaat er al lang niet meer om of iets ingewikkeld zou zijn, maar of de uitkomst wordt geaccepteerd.’

Platformwerk

In de brief wordt specifiek aandacht besteed aan platformwerk. Het kabinet wil de positie van platformwerkers versterken. Dat wil de FNV ook en dat kan al. De bond wil dat platformwerkers het juiste contract krijgen. Dat gebeurt niet door deze werkenden onder de Waadi te brengen. FNV waakt er voor dat het kabinet ook hier weer pleisters gaat plakken in plaats van met effectieve oplossingen te komen.