FNV ZZP

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers

Laatste update: 19 mei 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers

1 mei is de ministeriële regeling gepubliceerd waarmee de doelgroep van de Tozo wordt uitgebreid. Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) kondigde dit vorige week al aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Zie hier de hele regeling: Ministeriële regeling tot uitbreiding van de kring rechthebbenden Tozo (Staatscourant, 1 mei 2020) 

Voor de groepen die worden toegevoegd aan de Tozo-regeling geldt dat zij hun aanvraag vanaf 1 mei kunnen indienen.

Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

Nieuwe doelgroepen

De volgende doelgroepen krijgen toegang tot de lening bedrijfskapitaal Tozo of de uitkering levensonderhoud Tozo:

AOW-gerechtigden

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Grenswerkers

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

Aanvragen via de gemeente Maastricht

Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen, nadere informatie hierover volgt nog.

Aanvragen via de eigen gemeente

De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente waar hij woont. Dit geldt ook voor aanvraag lening bedrijfskapitaal van de AOW-gerechtigde zelfstandige.

Wij lieten eerder al weten dat wij vinden dat de regeling voor grenswerkers tekort schiet en niet toereikend is. Samen met vijf zelfstandigenorganisaties hebben wij het kabinet opgeroepen om de regeling voor grenswerkers uit te breiden door hen ook inkomensondersteuning te geven. Zie ons nieuwsbericht hierover.

 Lees meer over ondernemen tijdens de coronacrisis in onze brochures.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.

 

Download de brochure

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 FAQ's over de togs

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina