FNV ZZP

De verlenging van steunmaatregelen voor zzp'ers

Laatste update: 27 mei 2020

Nieuws over verlenging steunmaatregelen voor zzp'ers

Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe de verlenging van het pakket aan steunmaatregelen er op hoofdlijnen uit komt te zien. De maatregelen worden grotendeels verlengd, maar vaak is er sprake van aanvullende of gewijzigde voorwaarden. Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen is blij dat er een verlenging komt voor mensen die in de problemen zitten en nog niet hun werk op hebben kunnen pakken: 'Dit biedt hen de mogelijkheid om in ieder geval tot 1 september een tegemoetkoming in levensonderhoud aan te vragen.'

De maatregelen voor zelfstandigen hebben wij voor jullie onder de loep genomen. Wij verwachten pas volgende week de uitgewerkte regelingen. Dit is wat nu weten:

Verlenging TOZO

Het kabinet erkent dat veel ondernemers nog steeds inkomsten derven en heeft daarom besloten de inkomensondersteuning te verlengen. 

De Tozo wordt door het kabinet eenmalig met drie maanden verlengd, te weten van juni tot en met augustus. Het kabinet wil hiermee zelfstandig ondernemers de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit na de noodmaatregelen. Koolmees sloot overigens verlenging hierna niet uit op de persconferentie.

Het kabinet introduceert in de verlengde Tozo-regeling een partnerinkomenstoets. Er wordt dus rekening gehouden met het inkomen van de partner van de zzp-er zoals dat bij de oorspronkelijke Tozo niet het geval is. Huishoudens (de zzp-er en de partner) met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op Tozo voor het levensonderhoud.  Bij een aanvraag voor Tozo 2 wordt een verklaring gevraagd van de ondernemer en de partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum ligt als gevolg van de coronacrisis. Controle komt achteraf.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen blijft aanwezig in Tozo 2 tot maximaal € 10.157. Aanvullende eis in Tozo 2 is dat ondernemers bij aanvraag van een lening bedrijfskapitaal moeten verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement.

Samen met VNG en Divosa is er opnieuw een toolkit voor gemeenten beschikbaar gesteld om de aanpassing van het uitkeringsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kosten, waarmee de uitvoering van Tozo 2 gepaard gaat, worden onverkort gecompenseerd door het Rijk.

Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen: 'Wij hebben gepleit voor voortzetting van de TOZO onder dezelfde voorwaarden. Daar is helaas niet voldoende naar geluisterd. Gelukkig heeft het kabinet wel rekening gehouden met de uitvoering van de regeling en hoef je vooraf alleen een verklaring af te leggen dat je (met z'n tweeën) onder het sociaal minimum verdient (€ 1.500). Dus vooraf geen bewijsstukken en andere rompslomp, die uitbetaling vertragen'.

Opvolger TOGS: Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Sectoren die onder de huidige TOGS vallen kunnen een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten MKB. Het gaat om een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.

 

Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. We weten op dit moment nog niet precies hoe het omzetverlies berekend wordt. Ook is nog niet duidelijk op welke wijze het bedrag van € 20.000 over de periode van drie maanden wordt verdeeld. Houd onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen over deze regeling.

 

Verlenging belastingmaatregelen

 

Het kabinet heeft besloten de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel langer dan drie maanden gaat bovendien de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt.

Ook heeft het kabinet besloten de versoepeling van het urencriterium voor IB ondernemers te verlengen naar 1 september 2020.

 

'NL leert door' ook voor zzp’ers

Het kabinet heeft verder besloten met een ondersteunend crisispakket te komen: NL leert door. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het kabinet heeft daarbij naast werknemers in getroffen sectoren gelukkig ook oog zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020. Dit plan moet nog verder uitgewerkt worden. Uiteraard houden we je op de hoogte van de mogelijkheden die dit pakket voor jou als zelfstandige biedt.


Meer over ondernemen tijdens de coronacrisis lees je in onze brochures.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 FAQ's over de togs

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina