FNV ZZP

Koningin Máxima steekt zzp'ers een hart onder de riem

Laatste update: 3 april 2020

Koningin Máxima steekt zzp'ers een hart onder de riem

Koningin Máxima heeft gistermiddag, mede namens de Koning, haar betrokkenheid en steun uitgesproken aan alle zzp’ers die nu hard worden getroffen door de coronacrisis. Koningin Maxima sprak als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Onder de indruk van de durf en ondernemerschap

Koningin Máxima uitte haar zorg over ondernemers die kampen met liquiditeitsproblemen en die vrezen voor de toekomst. Haar aandacht ging in het gesprek specifiek uit naar de nu moeilijke positie van zzp’ers. Zo zijn er grote verschillen tussen sectoren waarin zzp’ers werkzaam zijn. In de zorg wordt bijna 24 uur per dag gewerkt, terwijl in andere sectoren mensen thuis zitten omdat de opdrachten zijn opgedroogd. Ook sprak zij over hoe de diverse steunmaatregelen van het kabinet bijdragen aan het borgen van de continuïteit van de ondernemingen van zzp’ers. Daarnaast noemde zij de vaak goede voorbeelden van samenwerking tussen betrokken organisaties en de ondernemers onderling.

Koningin Máxima gaf aan dat zij het knap vindt hoe zelfstandige ondernemers in deze tijd proberen om overeind te blijven en dat dit veel durf en ondernemerschap vraagt. Het zorgt er ook voor dat er veel creativiteit en ondernemerschap loskomt. Zij ziet dat zzp’ers en ondernemers binnen het MKB nu hard bezig zijn om zichzelf door de crisis heen te loodsen, waarbij het belangrijk is om te kijken naar manieren om deze periode zo goed mogelijk te benutten. Zo roept zij ondernemers op om, waar het kan, deze crisisperiode aan te grijpen voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de onderneming. Bijvoorbeeld door een opleiding of cursus te doen, de website te optimaliseren of de propositie te herijken. Investeren in kennis en ontwikkeling is een van de speerpunten van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap wil ook helpen

Koningin Máxima sprak de hoop uit dat het uitgebreide economische steunpakket van het kabinet zijn weg vindt naar alle ondernemers die dit nodig hebben. Verder gaf zij aan dat het comité graag een luisterend oor biedt en waar mogelijk een bijdrage wil leveren aan oplossingen.