FNV ZZP

Beroep op Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) groeit

Laatste update: 29 april 2020

Beroep op Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) groeit

Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) groeit. Naar schatting hebben gemeenten circa 324.000 aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening in bedrijfskapitaal ontvangen. Gemeenten zetten zich hard in om het aantal aanvragen af te handelen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt samen met CBS, VNG en Divosa om het aantal aanvragen en beschikkingen van de Tozo te monitoren. Sinds de invoering van de regeling is het aantal aanvragen hard opgelopen. Het totaal aantal aanvragen voor Tozo is nu geschat op ongeveer 324.000 aanvragen. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening in bedrijfskapitaal. De schatting is gebaseerd op een inventarisatie onder 157 gemeenten (44% van het totaal aantal gemeenten). In deze 157 gemeenten ligt het totaal aantal aanvragen tot en met 22 april op ongeveer 176.000. Tot nu toe zijn de meeste aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning. Binnen de inventarisatie kunnen 63 gemeenten gespecifieerde cijfers aanleveren waaruit blijkt dat het overgrote deel van de aanvragen in deze gemeenten (91,5%) inkomensondersteuning beslaat.

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.Lees meer over ondernemen tijdens de coronacrisis in onze brochures.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.

 

Wanbetalers in de coronacrisis

 FAQ's over de togs

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina