FNV ZZP

Minister Koolmees: 'Aantal weken nodig om zzp-maatregel uit te werken'

Laatste update: 19 maart 2020

Minister Koolmees: 'Aantal weken nodig om zzp-maatregel uit te werken'

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en ondernemers die direct geraakt worden door de coronacrisis, moeten nog even geduld hebben totdat zij van de dinsdag aangekondigde noodmaatregelen gebruik kunnen maken. Maar gemeenten wachten niet op kabinet en beginnen al met uitkering voor zzp’ers

Bronnen: nu.nl en Volkskrant.nl

"Dit zijn regelingen waar we normaal gesproken zeven tot acht maanden over doen. Die zijn we nu in één tot anderhalve week tijd uit de grond aan het stampen", zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdagavond tijdens een debat over de coronacrisis. 

"Het gaat heel erg snel, maar dat moet wel zorgvuldig blijven gebeuren."

Het kabinet presenteerde een noodpakket van zo'n 10 tot 20 miljard euro voor de komende drie maanden. Het gaat om de maatregel voor zzp'ers die hun inkomen kunnen aanvullen tot bijstandsniveau als zij geen of weinig inkomsten hebben door de crisis als gevolg van het COVID-19-virus. Zzp'ers kunnen zich hiervoor bij hun gemeenten melden.

Ook de ondernemers die loonsubsidie aanvragen voor personeel dat thuiszit vanwege het virus, moeten nog even wachten. Ook voor hen wordt een nieuwe regeling gemaakt, omdat de oude maatregel (de werktijdverkorting) de enorme hoeveelheid aanvragen niet meer aankon. Ondernemers kunnen binnenkort aankloppen bij uitkeringsinstantie UWV. Beide regelingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. "Het belangrijkste is dat mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen", zei Koolmees. "We hebben een paar weken nodig om dit uit te werken."

Ook 4.000 euro voor hard getroffen ondernemers duurt nog enkele weken

Dezelfde boodschap had minister Eric Wiebes (Economische Zaken) voor de ondernemers die voor een bedrag van 4.000 euro in aanmerking komen omdat zij direct hard zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de horeca en de cultuursector. "Binnen enkele weken is dat in orde", zei Wiebes. Deze maatregel komt boven op de loonsubsidie, want bijvoorbeeld een eigenaar van een koffietentje kan zo zijn personeel in dienst houden, maar moet ook de huur doorbetalen.

 

Gemeenten wachten niet op kabinet en beginnen al met uitkering voor zzp’ers

Amsterdam en Rotterdam zijn voor het kabinet uit al bezig zzp’ers die door de coronacrisis worden getroffen een uitkering te geven.

Rotterdam loopt daarmee vooruit op de uitwerking van de maatregelen van het kabinet die waarschijnlijk volgende week van kracht worden. ‘Daar kunnen we niet op wachten’, zegt wethouder Richard Moti. ‘Wij zijn er al mee begonnen.’
In Amsterdam worden aanvragen van zzp’ers die deze week worden ingediend al beoordeeld volgens de nieuwe, versoepelde richtlijnen. ‘Het is cruciaal dat we de regeling versoepelen en versnellen’, aldus de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink.

Het kabinet kondigde dinsdag maatregelen aan om de bijstandsregeling voor zelfstandigen te verruimen. Vooruitlopend daarop heeft Rotterdam de bestaande regeling voor zzp’ers alvast versoepeld. Zo wordt de levensvatbaarheidstoets (die moet aantonen dat het bedrijf een gezonde basis heeft) niet meer toegepast. Verder wordt de uitkering niet verstrekt in de vorm van een krediet, zoals onder de huidige regeling, maar als een gift voor de komende drie maanden.

Vertienvoudigd

Het aantal zzp’ers dat belt voor een aanvullende uitkering is in Rotterdam sinds afgelopen vrijdag vertienvoudigd, zegt Moti. ‘Dan moet je wat doen, vinden wij.’ Moti vindt de plannen die het kabinet heeft aangekondigd fantastisch. ‘Het is wel teleurstellend dat de uitwerking op zich laat wachten.’
‘Het laatste dat wij te horen hebben gekregen is dat die maandag rond is. Daar willen wij niet op wachten. Veel mensen zitten in onzekerheid: hoe betaal ik mijn huur, kan ik nog boodschappen doen? De situatie is echt nijpend. Inkomenszekerheid is na gezondheid de tweede grote zorg.’

Extra capaciteit

Rotterdam heeft extra capaciteit vrijgemaakt om aanvragen versneld af te handelen. ‘Het streven is dat mensen binnen twee tot vier weken hun geld krijgen.’ Normaal staat daar dertien weken voor.

Bij de gemeente Amsterdam zijn in minder dan een week tijd 2.350 aanvragen van zzp’ers binnengekomen, zegt wethouder Groot Wassink. ‘Vorig jaar waren dat er tweeduizend over een heel jaar.’ 
Om de aanvragen snel af te handelen is nog wel een klus, aldus de Amsterdamse wethouder. ‘Daar zal capaciteit bij moeten. Maar dat gaan we fiksen. Het streven is dat mensen binnen drie tot vier weken hun geld krijgen. We kunnen in ieder geval alvast voorschotten geven.’

Haken en ogen

De plannen die het kabinet dinsdag aankondigde, worden deze week verder uitgewerkt. Daar zitten nog wat juridische haken en ogen aan, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. Veel gemeenten wachten daarop.
Rotterdam heeft ervoor gekozen maximaal gebruik te maken van de ruimte die de huidige regeling biedt, zegt Moti. ‘Aanvragen van mensen die daar nu nog buiten vallen omdat zij bijvoorbeeld vermogen hebben, zetten we even opzij. In de regeling die het kabinet heeft aangekondigd komt ook de vermogenstoets te vervallen. Daar kunnen we dan maandag meteen een klap op geven.’
Belangrijk voor gemeenten is dat de extra bijstandsuitkeringen een-op-een door het Rijk worden vergoed. Het gaat dus niet ten koste van de gemeentebegroting. ‘Dat wilden we wel even zeker weten’, zegt Groot Wassink.

De nieuwe regeling geldt voorlopig voor een periode van drie maanden. Zzp’ers die in de knel komen, kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot pakweg 1.500 euro per maand. Maar het is belangrijk om in de gaten te houden hoe het over drie maanden met die zzp’ers gaat, benadrukt Groot Wassink. ‘Het is een goede maatregel. Maar ik vraag me af of het wel genoeg is.’


Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen: 'Wij waarderen de acties in Rotterdam en Amsterdam erg en hopen dat het navolging heeft bij andere gemeenten. Het is fijn dat we kunnen 
constateren dat ook de lokale overheid er alles aan doet om het leed te verzachten.'