FNV ZZP

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Opmerkingen minister Wiebes over zzp'ers en corona stuitend’

Laatste update: 16 maart 2020

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Opmerkingen minister Wiebes over zzp'ers en corona stuitend’

De ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland hoeven, als het aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken ligt, niet te rekenen op extra financiële steun vanuit de overheid vanwege het coronavirus. Wiebes deed deze uitspraak zondag in televisieprogramma ‘WNL op Zondag’.

‘Het zal voor heel veel zzp'ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen. De zzp'ers hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Deze mensen hebben zelf bewust dat risico genomen,’ zei Wiebes verder. 

Ongelofelijk

‘Die uitspraken van de minister zijn stuitend,’ zegt FNV-voorzitter Han Busker. ‘Achtereenvolgende kabinetten hebben mensen het vaste contract uitgejaagd en zzp-schap en flexwerk in gedwongen,’ reageert Busker verder op de minister. 

‘Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken. Een minister van Economische Zaken zou zich druk moeten maken over het feit dat mensen bijvoorbeeld door zg. ‘opjaag-apps’ in het vervoer en bij bezorgdiensten gedwongen zelfstandig moeten worden.’
‘Achter die opjaag-apps zitten vaak grote multinationals die daarover ook nog eens geen belasting betalen in Nederland. Nu de Minister-President oproept om deze uitdaging als land op te pakken, meldt één van zijn ministers doodleuk dat zelfstandigen deze situatie aan zichzelf te danken hebben en dat is ongelofelijk’.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Wel gaf Wiebes aan dat alle ondernemers, dus ook de zzp'ers, het betalen van hun belastingen mogen uitstellen. Helaas kun je als zelfstandige geen gebruikmaken van de uitbreiding van de werktijdverkorting, de regeling waardoor werknemers met behulp van overheidsgeld hun baan kunnen behouden.
Voor zelfstandigen is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een bestaande regeling voor zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Zzp'ers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen hier - mits zij voldoen aan de voorwaarden - een beroep op doen. De zelfstandige moet aantonen dat zijn onderneming levensvatbaar is. Een aanvraag gaat via de gemeente waar de zzp'er staat ingeschreven.

Er wordt door het kabinet bekeken of er extra middelen nodig zijn. ‘We kijken wat er nog kan’, zei Wiebes in het televisieprogramma. "We staan niet stil. We zijn bereid regelingen aan te passen en op te schalen.’ Verder wil de Tweede Kamer dat er een steunpakket voor de culturele sector komt, omdat hier ongeveer 60 procent zzp'er is.

FNV overlegt met kabinet

De FNV heeft op korte termijn overleg met het kabinet over de mogelijkheden en maatregelen voor ‘werkend Nederland’. ‘We willen onder meer dat de Bbz-regeling voor zelfstandigen geüpdatete wordt,’ zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen. ‘Een kredietaanvraag moet sneller beoordeeld worden en er moeten mogelijkheden komen voor voorschotten in acute situaties. Ook moet bekeken worden of financiële injecties in de Bbz noodzakelijk zijn om vanuit de overheid zelfstandigen voldoende te kunnen ondersteunen. Daar gaan we ons hard voor maken. Bovendien willen we voorstellen geen rente meer te heffen over Bbz-kredieten. Ook bekijken we of er mogelijkheden zijn om iets te doen aan de inkomstenbelasting voor zelfstandigen’.

Korte termijn acties

Marjan van Noort: ‘We zullen op iets langere termijn moeten bekijken wat mogelijkheden voor zelfstandigen kunnen zijn waarmee ze het hoofd boven water kunnen houden. Onze actiepunten op korte termijn zullen gesprekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn om hen op te roepen meer bekendheid aan de Bbz te geven en flitsbeoordelingen voor toekenning Bbz in het leven te roepen.’

Meldpunt

FNV Zelfstandigen heeft een meldpunt coronacrisis geopend waarop je je zorgen kunt delen en aan kunt geven op welke manier je in de problemen bent gekomen, of denkt te komen.

GA NAAR HET MELDPUNT

Heb je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf? Neem dan contact op met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel op telefoonnummer 0800-2117.


Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures dan in ons Kenniscentrum voor leden.

New call-to-action

 

Download de brochure